Jaké novinky ze světa financí přinese rok 2018 rodinám s dětmi?

V roce 2018 očekávejme řadu změn v oblasti státních příspěvků a financí obecně. Budou to hlavně pozitivní změny, které se dotknou rodin s dětmi. Kromě vyšších daňových slev a příspěvku na školkovné to je například možnost placené týdenní otcovské dovolené v období krátce po narození dítěte.

Otcovská dovolená pro novopečené tatínky

Od začátku roku 2018 vznikne nová dávka nemocenského pojištění, otcovská dovolená. Čerství tatínci tak budou moci během šesti týdnů (tedy v období šestinedělí) po porodu zůstat doma sedm po sobě jdoucích dní (období nemohou přerušit), aby pečovali o partnerku a novorozeně. Dávka se bude vyplácet podle stejných pravidel jako peněžitá pomoc v mateřství (mateřská dovolená), tedy 70% denního vyměřovacího základu. Otcovská je dávkou nemocenského pojištění, jak jsme již psali, podmínkou pro vznik nároku je tedy účast na nemocenském pojištění. Stačí, aby byl otec pojištěn nejméně po dobu 3 měsíců bezprostředně před čerpáním této dávky.

Až dosud se tato situace řešila tak, že si tatínek vybíral klasickou dovolenou. K prvnímu únoru 2018 bude moci čerpat otcovskou dovolenou. I před platnost až od února je možné tuto výhodu využít i pro otce dětí, které se narodí šest týdnů před dnem účinnosti zákona.

Vyšší sleva možného odpisu za školku

Jako předchozí roky bude možné uplatnit školkovné. Využít této výhody může pouze jeden z rodičů. Je možné, aby si jeden z rodičů uplatnil školkovné a druhý zas daňové zvýhodnění na děti. Za rok 2018 bude maximální výše školkovného na jedno dítě 12 200 Kč (letos to bylo 11 000Kč). Slevu je možné uplatnit i na více dětí. Skutečná výše daňové slevy za umístění dítěte ve školce se odvíjí od výše uhrazeného školkovného, které potvrzuje provozovatel mateřské školy.

Jde o typ daňové slevy, který o příslušnou částku snižuje přímo vypočtenou daňovou povinnost. Roční částka školkovného pak odpovídá prokázaným výdajům za umístění vyživovaného dítěte v mateřské škole.

Vyšší daňová sleva na první dítě

Během roku 2017 došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další děti. Od roku 2018 se zvýší i daňová sleva na první dítě, a to o 150 Kč měsíčně, tedy o 1800 Kč ročně. Daňové zvýhodnění od roku 2018 je na 1. dítě 15 204 Kč, na 2. dítě 19 404 Kč a na 3. a další dítě 24 204 Kč.

Tuto slevu si může uplatnit jen jeden z rodičů, a to na vyživované dítě do 26 let věku.

Vyšší rodičovský příspěvek u dvojčat a vícerčat

Až dosud výše rodičovského příspěvku nezohledňovala, kolik dětí se do rodiny narodilo. Rodiče vícerčat tak byli znevýhodněni. Nová legislativa přináší pozitivní změnu. Místo dosavadních 220 tisíc korun bude při vícečetném porodu výše rodičovského příspěvku činit 330 tisíc korun. Výše rodičovského příspěvku na jedno dítě se nemění.

O dodatečné zvýšení příspěvku v případě vícerčat mohou rodiče požádat i zpětně, pokud jejich děti nebudou v době počátku platnosti zákona starší než 4 roky.

Tip: Přečtěte si, jak je to s mateřskou a rodičovskou dovolenou v roce 2019.

Změny v čerpání rodičovského příspěvku

Rok 2018 přináší i změny u rodičovského příspěvku. Změny se dotknou hlavně lidí s vyššími příjmy, kteří budou moci čerpat dávku ještě rychleji. A také těch, kteří si nyní rychlost čerpání vybrat nemohli, protože neměli nárok na mateřskou (PPM), a nebylo možné jim tak stanovit denní vyměřovací základ. Podle původních pravidel museli mít čtyřletou variantu čerpání. Podle nových pravidel už nebude nastaven horní strop pro maximální měsíční výši dávky při zrychleném čerpání, tedy ona hranice 11500 Kč. Nově bude maximální měsíční dávka odpovídat nejvýše 70% 30 násobku denního vyměřovacího základu.

Celý rodičovský příspěvek bude možné vyčerpat nejrychleji za půl roku. I s mateřskou tak bude trvat podpůrčí doba si rok pro ty, co se rychle chtějí vrátit do zaměstnání.

Rodiče bez nemocenského pojištění, kteří neměli nárok na mateřskou (PPM), budou moci zvolit délku čerpání příspěvku do částky 7600 Kč měsíčně, takže se jim fakticky zpřístupní i tříletá varianta čerpání.

 

Podívejte se na velký výběr kojeneckého oblečení a kojeneckých potřeb.

Přečtěte si také další články na téma těhotenství a mateřství:

 

Žádný komentář

Vložit komentář