Mateřská dovolená X rodičovská dovolená

Jaký rozdíl je mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou? Kdy žena na mateřskou či rodičovskou dovolenou nastupuje. Kolik pobírá? Vše se dočtete níže.

 Mateřská dovolená

Na mateřskou dovolenou žena odchází 6-8 týdnů před termínem porodu. Žádanku vystavuje gynekolog a zaměstnavatel budoucí maminky musí informovat Správu sociálního zabezpečení. Ženě, která porodila jedno dítě, trvá mateřská 28 týdnů. Ženě s dvojčaty nebo vícerčaty náleží 37 týdnů. Pokud se ženě narodilo dítě mrtvé, náleží jí jenom 2 týdny.

Nárok na mateřskou dovolenou má žena, která je zaměstnankyně nebo OSVČ, která se účastnila nemocenského pojištění. Při mateřské dovolené žena pobírá peněžitou pomoc v mateřství a nárok na tuto dávku nevzniká každému, ale jen těm lidem, kteří po určitou dobu odvádí nemocenské pojištění. Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je dávka nemocenského pojištění. Kolik bude činit PPM jde lehko zjistit pomocí tzv. denního vyměřovacího základu. Ten se zjišťuje tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období, obvykle předchozích 12 měsíců, dělá počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Částka je okolo 70 % mzdy.

OSSZ vyplácí PMP do 30 dnů od doručení všech podkladů potřebných pro uznání nároku na PPM.

Max. Výše PPM je 31740,-Kč/měsíc.

Minimální výše PPM je 7600,-Kč/měsíc. Pokud rodiči vyjde PPM nižní, pak má nárok na doplatek do té minimální výše.

Na mateřskou dovolenou však může nastoupit i muž, a to od sedmého týdne po porodu. Nárok na dovolenou pro něj vzniká jen na základě písemné dohody s matkou, která se musí sama nároku na tuto dávku vzdát. I muž, který nastupuje na mateřskou, musí být účasten na nemocenském pojištění.

Rodičovská dovolená

Již dle názvu je zřejmé, že tato dovolená je určena pro oba rodiče, bez rozdílu. Oproti mateřské mají na rodičovskou nárok i ti, kteří si neplatili nemocenské pojištění, protože rodičovský příspěvek není dávka nemocenského pojištění, nýbrž dávka sociální podpory.

Rodičovská dovolená se vztahuje vždy na nejmladší dítě v rodině. Dávku rodičovský příspěvek náleží matce či otci po skončení výplaty PPM. Těm, kteří PPM nepobírali, tedy rodičům, kteří se neúčastnili nemocenského pojištění, je rodičovský příspěvek připisován od narození dítěte.

Ze zákona musí zaměstnavatel poskytnout rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte. Rodič má nárok na 220 tisíc Kč. Jak dlouho a v jakých výších budou tyto dávky pobírat, si mohou rodiče určovat sami, ale pouze ti, kteří se účastnili nemocenského pojištění, tedy ti, kteří pobírali PPM. Pokud rodič neměl nárok na PPM a tedy neúčastnil se nemocenského pojištění, musí rodičovskou pobírat po 4 roky a v předem daných částkách.

Rodič, který se nemocenského pojištění účastil, může částku 220 tisíc korun vyčerpat minimálně během 19 měsíců, maximálně do 4 let věku dítěte.

Výše měsíčního příspěvku nesmí překročit 70 % hrubé mzdy rodiče.

Maximální výše rodičovského příspěvku je 11500,-Kč.

Minimální výše příspěvku je 50 Kč.

Rodičům, kteří neměli nárok na PPM, se výplata rodičovského příspěvku rozloží následovně: do 9 měsíců věku dítěte rodič pobírá 7600,-Kč a dále až do 4 let věku dítěte 3800,-Kč.

Z předchozího vyplývá, že rodiče, kteří se nemocenského pojištění účastnili, nemusí rodičovský příspěvek pobírat celou dobu dovolené. Vyčerpání příspěvku nebrání tomu, aby rodič byl dál doma až do tří let dítěte, někdy i déle. I když např. několik posledních měsíců dovolené rodičovský příspěvek nepobírá, stále nemusí platit zdr. ani soc. Pojištění, platí ho za něj stát. V některých případech lze být doma s dítětem až do čtyř let věku dítěte, ovšem musí to být se souhlasem zaměstnavatele.

Žádný komentář

Vložit komentář