Daňové zvýhodnění pro rodiny s dětmi

V letošním roce 2016 je možné na daních zaplatit méně. Rodičům s dětmi k tomu dopomohou odpočitatelné položky a slevy na dani, které mohou uplatnit již v daňovém přiznání za rok 2015. Týká se to především rodin, které mají dva a více dětí.

Ve většině vyspělých států je normální, že rodiče s dětmi odvádějí menší daně než bezdětní lidé. Tím pádem mají vyšší čistou mzdu. V České republice je velká výhoda v tom, že dochází k efektivnímu zdanění, tedy je minimální rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou zaměstnance (především toho, co má manželku bez příjmu – na mateřské a dvě a více dětí).

Daňové zvýhodnění na děti (od roku 2015) ve společně hospodařící domácnosti

Poplatník daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (vždy jen jeden z rodičů) má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě v závislosti na počtu dětí žijících s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU. Zaměstnanec za tímto účelem musí u zaměstnavatele podepsat tiskopis Prohlášení k dani. Pokud je v rodině jen jedno dítě, daňové slevy se rodiny netýkají. Finanční výhoda nastává v situaci, kdy je v rodině dvě a více dětí.

Na první dítě je sleva 13404 Kč, na druhé dítě 15840 Kč, na třetí a každé další dítě pak 17004 Kč ročně.

Žije-li v jedné domácnosti více dětí, posuzují se pro účely daňového zvýhodnění vždy dohromady.

Nárok na slevu vzniká, když poplatník dosáhne ročního příjmu ve výši alespoň 55200 Kč.

Pokud vychází poplatníkovi nižší daň, než je sleva na děti, pak mu zbytek částky stát vyplácí v podobě bonusu. Maximální roční daňový bonus na vyživované děti zůstává stále 60300 Kč.

Daňové zvýhodnění na děti – u rozvedených rodičů

Daňový bonus na vyživované dítě jako příspěvek do rodinného rozpočtu je velmi vítaný. Stává se, že se manželé po rozvodu nemohou dohodnout na tom, kdo z nich si potomka uvede a odečte z daní. Zákon však říká jasně, že nárok na daňové zvýhodnění má jen ten, kdo s dětmi žije ve společné domácnosti.

Daňové zvýhodnění na děti – u střídavé péče

V tomto případě nastává zvláštní situace, kdy je dítě soudem svěřeno do střídavé péče obou rodičů. Dítě tedy nežije jen v jedné společně hospodařící domácnosti, a tak každý z rodičů na něho uplatňuje daňové zvýhodnění po část roku. Platí, že částka daňového zvýhodnění na toto dítě nemusí být u obou rodičů stejná. Záleží na počtu vyživovaných dětí žijících ve společné domácnosti u dvou různých poplatníků. Jeden z rodičů může vyživovat ještě kromě dítěte svěřeného do střídavé péče i další děti z nového manželství.

Daňové zvýhodnění na děti u druha a družky

V domácnosti nesezdaných rodičů je to komplikovanější. Společně hospodařící domácnost je totiž nutné posuzovat ve vztahu k vyživovaným dětem poplatníka (druha nebo družky). Při uplatnění nároku na daňové zvýhodnění se nejdříve vypořádají společné děti vyživované u obou poplatníků, a až potom se uplatní nárok na děti, které lze ve společně hospodařící domácnosti podle zákona o daních z příjmů považovat za vyživované pouze u jednoho z poplatníků, druha či družky, neboť jsou vlastním dítětem pouze u jednoho z nich (např.z dřívějšího vztahu).

Školkovné 2016

Slevu na dani za umístění dítěte ve školce si mohou uplatnit rodiče. Jde o tzv. „školkovné“. Nejde o výdaje za stravu. Tuto slevu je možné uplatnit od roku 2014. Tuto slevu lze uplatnit do částky 9200 Kč. Může si ji uplatnit jeden z rodičů.

Žádný komentář

Vložit komentář