OGTT – test na těhotenskou cukrovku

Test na těhotenskou cukrovku se správně nazývá orální glukózový toleranční test (OGTT) a obvykle se provádí mezi 24. a 28. týdnem těhotenství.

 

OGTT a kdy se provádí

Jak již bylo napsáno, test se provádí mezi 24. a 28. týdnem gravidity. Pokud však u těhotné je vyšší riziko cukrovky, gynekolog doporučí OGTT již v prvním trimestru. Pravděpodobnost výskytu těhotenské cukrovky se zvyšuje u žen, které mají v rodině výskyt diabetu jakéhokoliv typu, které porodily dítě s hmotností vyšší než 4000g, které trpí nadváhou či obezitou, které měly těhotenskou cukrovku v předchozím těhotenství, které mají v moči přítomný cukr, které porodily mrtvý plod, které trpěly vysokým krevním tlakem či preeklampsií v předchozích těhotenstvích, které měly opakované potraty. Naopak zcela nevhodné je testování u těhotných, u kterých již byla potvrzena diagnóza diabetu. A neprovádí se, pokud byla glykémie nalačno na začátku testování vysoká, příp. tehdy pokud žena při testování zvrací.

 

Proč provádět OGTT

Těhotenská cukrovka, která vzniká v průběhu gravidity, a po porodu či šestinedělí sama odeznívá, se vyskytuje dle statistik u asi 3 – 4 % těhotných žen. Při těhotenské cukrovce neprodukuje slinivka břišní dostatek inzulinu, který je nutný pro zpracování množství glukózy v krvi. Glukóza pak přejde ve velkém množství do krve plodu, kde vyvolá nadměrnou produkci inzulínu a tak způsobuje rychlý růst plodu. Je nebezpečná jak pro matku, tak pro plod. Nejčastější komplikací bývá plod s porodní hmotností přesahující 4000g, se kterou může být spojena celá řada komplikací (plicní nezralost, poruchy srdečního rytmu, novorozenecká žloutenka, odchylky v hodnotách krevního cukru a iontů, zvýšené riziko obezity dítěte v budoucnu a rozvoje cukrovky). Matka, která trpí těhotenskou cukrovkou, je více ohrožena vysokým krevním tlakem, preeklampsií, poškozením jater a předčasným porodem.

 

Jak se OGTT provádí

Tímto testem se zjišťuje, jak je náš organismus schopen vyrovnat se se zátěží glukózou, která je jako jednoduchý cukr obsažena v řadě běžných potravin. Zdravé tělo za pomoci hormonu inzulínu (produkovaného slinivkou břišní) je schopno udržet si hladinu cukru v krvi (tzv. glykémii) v bezpečném rozmezí. Pokud se vyskytuje cukrovka, bývá horní mez překročena, glykémie je vyšší a k normální hodnotě se vrací mnohem pomaleji, než u zdravých lidí.

Před vyšetřením je nutné 10-14 hodin nejíst, nekouřit, necvičit a pít pouze neslazené nápoje. Test by neměl být prováděn při nemoci (nachlazení, chřipce, střevních problémech) či po úrazu. Předchozí dny se strava nijak neomezuje, naopak těhotná má jíst tak, jak je zvyklá.

Průběh vyšetření:

  • OGTT začíná odběrem vzorku žilní krve nalačno. Hodnoty z krve z prstu nejsou spolehlivé.
  • Poté je ženě podáno 250ml tekutiny, ve které je rozpuštěno 75 g glukózy. Nápoj je nepříjemně sladký, je však nutné ho vypít celý, a to během 5 – 10 minut, jinak by výsledky nebyly směrodatné.
  • Další odběr krve se provádí 1 hodinu od požití roztoku. A další odběr po 2 hodinách od požití roztoku. Během této doby těhotná nesmí kouřit, jíst či pít a vykonávat fyzickou aktivitu.

Výsledky OGTT

Hodnoty glykémie při testu jsou:

  • Nalačno – do 5,5 mmol/l
  • Po 1 hodině od vypití roztoku – do 8,8 mmol/l
  • Po 2 hodinách od vypití roztoku – do 7,6 mmol/l

Zjistí-li se již při prvním odběru, že je glykémie zvýšená, tedy přesahuje uvedenou horní mez, je doporučeno test opakovat další den. Pokud je i při opakovaném odběru nalačno glykémie zvýšená, je u dané ženy diagnostikována automaticky těhotenská cukrovka bez dalších testování a pití glukózy.

Pokud jsou naměřené hodnoty vyšší, než ukazují stanovené limity, zahajuje se léčba. Ve většině případů postačí dieta s přesně určeným omezením sacharidů a více pohybu. V závažných případech je nutné podávání inzulínu injekcemi. Nutností jsou pak pravidelné kontroly hladiny krevního cukru v domácím prostředí za využití glukometru. Těhotná, pokud je jí těhotenská cukrovka diagnostikována, dochází do specializované diabetologické poradny.

Žádný komentář

Vložit komentář