Molární těhotenství

Zdárný průběh těhotenství není samozřejmostí. Těhotenství je sice přirozený stav, ale někdy s sebou přináší různé komplikace a potíže. Jedním z nich je i molární těhotenství. Odborně se molární těhotenství nazývá gestační trofoblastická nemoc a zahrnuje všechny stavy, kdy nekontrolovatelně roste zárodečná tkáň. Buňky zárodečné tkáně se mění v cystický útvar (mola), který vzhledově připomíná hrozen vína (dříve se tomuto stavu či onemocnění říkalo zásnět hroznová). Mola se rychle zvětšuje, může dokonce vyplnit celou děložní dutinu. Embryo však buď vůbec nevznikne, nebo je krátce po vytvoření vstřebáno. U částečné moly, se může plod po nějaký čas vyvíjet, avšak těhotenství není možné donosit. V ČR připadá 1 molární těhotenství na 2000 porodů.

Molární těhotenství může být buď kompletní, částečné či invazivní.

Kompletní mola - vzniká oplozením prázdného vajíčka bez genetické informace dvěma spermiemi nebo jednou spermií, která se rozdělí. Oplodněné vajíčko má jen otcovské chromozomy 46XX. Avšak dále se nemůže vyvíjet a mění se v kompletní molu. Kompletní mola je nebezpečná tím, že v 4-8% je riziko zvratu v nádor zvaný choriokarcinom.

Částečná mola – vzniká oplozením vajíčka dvěma spermiemi nebo jednou spermií, která se dále rozdělí na dvě. Výsledkem je tedy oplozené vajíčko s 69 chromozomy, místo obvyklých 46. Embryo většinou do 10. týdne zaniká.

Invazivní mola – je nejagresivnějším typem molárního těhotenství. Léčba je nutná okamžitou kyretáží a část pacientek musí být léčeno chemoterapií.

Choriokarcinom – vzniká z buněk molárního těhotenství, která se v těle mění na zhoubný nádor, který je charakteristický rychlou tvorbou metastáz, hlavně v plicích. Bez léčby by byl smrtelný. Pokud je žena po molárním těhotenství sledována, je choriokarcinom odhalen včas a léčba chemoterapií je u většiny případů úspěšná.

Proč vzniká mola?

Oplodněné vajíčko u normálního těhotenství má 23 chromozomů od matky a 23 chromozomů od otce. U molárního těhotenství oplodněné vajíčko nemá žádné chromozomy od matky, vajíčko je tedy bez genetické informace. Zato sada chromozomů od otce je zdvojená. U částečné moly má vajíčko 23 chromozomů od matky a 46 chromozomů od otce.

Jak poznat molární těhotenství?

Molární těhotenství může vypadat na začátku jako normální těhotenství. Žena objeví pozitivní těhotenský test a objevují se u ní první příznaky těhotenství (nevolnost, bolest prsů atd.). Zároveň velmi brzy, přibližně od 6. týdne těhotenství, se objevuje vaginální krvácení či špinění. Nevolnosti se výrazně zhoršují a žena pociťuje bolest v podbřišku, protože děloha se zvětšuje rychleji než by odpovídalo normálnímu průběhu těhotenství. Poté žena navštíví gynekologa, který ultrazvukem zjišťuje hroznovité útvary v děloze. Hladina těhotenského hormonu hCG v krvi je mnohem vyšší než by byla u normálního těhotenství.

Jak se molární těhotenství léčí?

Jakmile lékař diagnostikuje molární těhotenství, je nutné tkáň moly odstranit kyretáží nebo odsátím speciální pumpou. Po zákroku je nutné ženu opakovaně sledovat a kontrolovat hladinu těhotenského hormonu, která by měla klesnout. Rovněž je nutné ženu dlouhodobě sledovat, protože na základě moly může v těle ženy vzniknout zhoubný nádor, choriokarcionom.

Těhotenství po molárním těhotenství

S dalším těhotenství je doporučeno počkat minimálně 1 rok od doby, kdy byla naměřena nulová hodnota hCG po molárním těhotenství. Pokud by žena otěhotněla dříve, lékaři by nemohli sledovat a kontrolovat stav po molárním těhotenství. A také by brzké těhotenství po molárním těhotenství zvyšovalo pravděpodobnost vniku choriokarcinomu.

Pokud žena prodělá jedno molární těhotenství, pak zvýšená pravděpodobnost dalšího takového těhotenství je jen minimální. Mnohem pravděpodobnější je, že průběh dalšího těhotenství bude v pořádku.

Žádný komentář

Vložit komentář