Císařský řez na přání?

V mnoha západních zemích je běžné, že se žena sama rozhodne, jakým způsobem přivede na svět své dítě. Zvolit si může porod doma, porod v porodních domech či nemocnicích, ale i císařský řez. Žena má zde právo na umělé ukončení těhotenství, může se nechat uměle oplodnit, ale nemůže si zvolit sama možnost císařského řezu. V Česku možnost císařského řezu na přání oficiálně neexistuje, dle zkušenosti některých rodiček je však přesto dostupná.

Císařský řez

Moderní lékařství má možnost bezpečně provádět porody císařským řezem. V některých situacích zachraňují životy matek a dětí, a to tehdy kdy normální porod není z nějakého důvodu možný. Císařský řez je zákrok, při kterém je dítě z těla matky vybaveno chirurgickým řezem do břišní a děložní stěny. Břišní stěnu řežou porodníci příčně nebo podélně, děložní stěnu příčně po sesunutí močového měchýře směrem dolů. Jakmile vyjmout plod z těla matky, musí ručně odloučit placentu a zkontrolovat děložní dutinu. Poté ženu opět zašijí. Operace císařským řezem trvá asi hodinu. Císařský řez je prováděn buď v lokální epidurální anestezii, nebo v celkové narkóze.

Důvody k porodu císařským řezem mohou být předem známé, a proto lze císařský řez plánovat dopředu. Důvody bývá vcestné lůžko, komplikovaná poloha plodu, úzká pánev nebo nějaké závažné onemocnění rodičky, vícečetné těhotenství, předchozí porod císařským řezem,... Některé z těchto důvodů však nemusí znamenat automatickou indikaci k císařskému řezu.

Proč některé ženy chtějí rodit císařským řezem?

Po císařském řezu touží ženy, které mají strach z porodu, a také ženy, které chtějí mít celý porodní děj pod kontrolou.

V dnešní době mají ženy děti později, mnohdy i na konci svého reprodukčního období. Se zvyšujícím se věkem matky roste riziko možných komplikací při porodu. Také je více vícečetných těhotenství, která sama o sobě jsou riziková. V takových případech porody často končí císařským řezem. Důležitým faktorem častějších císařských řezů je i to, že žena, která jednou porodí císařským řezem, má vyšší riziko dalšího císařského řezu. Ano, toto jsou nejčastější indikace císařských řezů.

Císařský řez na přání?

Dříve se spojoval císařský řez s nějakým rizikem pro těhotnou nebo pro dítě. V dnešní době odborníci riziko císařského řezu, pokud je řádně proveden, srovnávají s rizikem spontánního porodu. To je ten problém.

Spousta žen (ovšem i lékařů) vnímá císařský řez jako alternativu porodu spontánního. Spontánní porod může mít také svoje komplikace, avšak nenastávají často. Komplikace císařského řezu však jsou ve skutečnosti vyšší. A otázka císařského řezu na přání je věc diskutabilní a kontroverzní. Je to téma nejen medicínské, ale i etické a společenské. Legálně se u nás císařský řez na přání neprovádí, resp. neměl by se provádět. Ovšem jsou lékaři, kteří císařský řez doporučují svým pacientkám v různých situacích (miminko je v děloze stočené jinak než je obvyklé, u dvojčat,...).

Je nutné si však uvědomit, že císařský řez je operace a rekonvalescence trvá v řádu několika týdnů, celkové zhojení dělohy až rok. Po spontánním fyziologickém porodu je žena za pár dní zcela fit a může fungovat jako před porodem. Také novorozenci po císařském řezu nebývají v nejlepší zdravotním stavu a často končí na jednotce intenzivní péče, kde je jim nutné pomoci s adaptací na vnější prostředí. Často mívají dýchací obtíže, které by mít nemuseli, kdyby při porodu prošli porodními cestami.

Císařský řez může přinést nejen fyzické komplikace, ale i jizvy na duši. Žena po porodu císařským řezem může pociťovat zklamání, pocity sníženého sebevědomí i výčitky, že zůstala ona i její dítě ochuzené o jedinečnou zkušenost přirozeného porodu. Žena může procházet vnitřní psychologickou krizí, která vychází z pocitu, že není schopna přivézt dítě na svět vlastní silou. Situace bývá o to horší, že ženiny pocity s ní nikdo nerozebírá, protože císařský řez bere nemocniční personál i rodinní příslušníci jako běžnou věc, kterou nestojí za to rozebírat. Matka i dítě je v pořádku, na matčiny pocity se nikdo neohlíží. U žen, kterým není umožněno se s těmito pocity vyrovnat, může vzniknout syndrom zapouzdřené bolesti. To může vést k narušení vztahu k sobě samotné, k dítěti, k manželovi, a může to vést až k depresím.

Žádný komentář

Vložit komentář