Otcovská dovolená pro novopečené tatínky v platnosti od 1.2.2018

Začátek roku 2018 nám přináší novou dávku nemocenského pojištění, otcovskou poporodní péči, lidmi často zvanou jako „otcovská dovolená“. Zákon, který upravuje dávku „otcovská poporodní péče“, je schválen a vydán ve Sbírce zákonů. Platnosti nabývá 1.2.2018. Pro novopečené tatínky přináší možnost zůstat doma jeden týden bez přerušení kdykoliv v průběhu šesti týdnů po porodu nebo v případě osvojeného dítěte v období šesti týdnů od data osvojení, z důvodu aby se mohli starat o novorozené miminko a svou partnerku.

Až dosud situaci s narozením dítěte otcové řešili tak, že si vybírali klasickou dovolenou. Otec měl až dosud nárok na placené volno pouze na nezbytně nutnou dobu při převozu ženy do porodnice a při odvozu ženy z porodnice domů. Pokud se chtěl otec účastnit porodu, měl nárok na neplacené volno. Od 1.2. 2018 však budou čerpat otcovskou dovolenou. I před platnost až od února je možné tuto výhodu využít i pro otce dětí, které se narodí šest týdnů před dnem účinnosti zákona. O dávku tedy budou moci žádat i otcové dětí narozených 6 týdnů před 1.2., to je 21.12. a později.

Otcovská poporodní péče jako dávka nemocenského pojištění

Otcovská je dávkou nemocenského pojištění, jak jsme již psali, podmínkou pro vznik nároku je tedy účast na nemocenském pojištění. Stačí, aby byl otec pojištěn nejméně po dobu 3 měsíců bezprostředně před čerpáním této dávky. Nárok na tuto dávku mají jak zaměstnanci, tak OSVČ, pokud jsou účastni na nemocenském pojištění. Dávka „otcovské poporodní péče“ se bude vyplácet ve výši 70% denního vyměřovacího základu. Podle ministerských výpočtů by dávka měla nahrazovat ušlou mzdu mužům, kteří si vydělávají asi 15-25 tisíc korun hrubého měsíčně. U mužů, kteří mají příjem vyšší, než je průměrná mzda, bude podíl otcovské k čistému příjmu postupně klesat.

Muži budou moci nastoupit na týdenní volno do šesti týdnů po narození potomka. Pokud předtím odváděli nemocenské pojištění, budou dostávat 70% vyměřovacího základu svého příjmu. Tedy stejně jako ženy na mateřské. Novopečení otcové během své otcovské dovolené mají pomoci matce svého dítěte v šestinedělí. Ministerstvo práce a sociálních věcí zřízení otcovské dovolené zdůvodňuje posílením vazby mezi dítětem a oběma rodiči v raných týdnech života, podporou a motivací otců k zapojení se do rané péče o miminko a rovněž rozvojem vztahů v rámci rodiny.

 

Máte již vše potřebné pro Vaše očekávané miminko? Nebo už maminkou jste a potřebujete ještě něco dcerce nebo synovi dokoupit? Podívejte se na velký výběr kojeneckého oblečení a kojeneckých potřeb, u nás si určitě vyberete.

Přečtěte si také další články na téma výchova dětí:

 

Žádný komentář

Vložit komentář