Jak vybrat jméno pro dítě?

Budoucí rodiče si samozřejmě nejvíc přejí, aby jejich dítě bylo zdravé. Shodnout se s v rodině a vybrat pro očekávané dítě to správné jméno je doslova věda. Někteří rodiče mají jasno hned, dokonce i před otěhotněním, jaké jméno dítěti dají. Jiní rodiče se nemohou rozhodnout, nemohou vybrat to pravé jméno pro jejich dítě. Jména si zapisují, vyškrtávají, zvou na pomoc kamarády a ostatní příbuzné, mohou se dokonce kvůli jménu pohádat. Avšak v porodnici již musí předložit na příslušném tiskopisu vybraná jména pro dívku i pro chlapce, a to i přesto že vědí pohlaví nenarozeného dítěte. Někteří rodiče se pro jméno rozhodují až po narození dítěte, když ho vidí, když ho poprvé pochovají a mohou mu pohlédnout do tváře, teprve poté se rozhodnou, jaké jméno se k dítěti hodí.

Jak postupovat při výběru?

Jméno bude součástí dítěte, jeho osobnosti, jeho celoživotním průvodcem a štítem. Proto je důležité to pravé jméno vybírat obzvlášť zodpovědně a důkladně. Jméno by mělo ladit i s příjmením. Vybírat můžete ze jmen z top 20, ale pátrat můžete i mezi půvabnými pozapomenutými a málo užívanými jmény. Díky málo obvyklému jménu bude vaše dítě jedinečné. Rozhodně si zjistěte i význam vámi vybraného jména. Nejprve si ujasněte, zda se vám líbí jména česká nebo jména cizí či dokonce exotická. Tam potom pozor na to, jak bude exotické jméno souznít nebo naopak nehodit se k příjmení.

Chcete se držet rodinné tradice a prvorozeného chlapce pojmenovat po tatínkovi, dědečkovi, pradědečkovi,…? Pokud se na daném jménu shodnete, proč ne.

Určitě bude nejprve listovat kalendářem a vytvoříte si seznam několika jmen. Při výběru dbejte na to, zda jméno zní zvukomalebně s příjmením a zda nebude pro dítě obtížné je společně vyslovovat (např. Řehoř Řepa, Barbora Baranová, Hynek Hyks, atd).

Hlídejte, aby v kombinaci s příjmením jméno netvořilo slovní hříčku, jazykolam ani se nerýmovalo. Krátké jméno se hodí k dlouhému příjmení a naopak. Při výběru jména používejte rozum a cit.

Vyhněte se jménům, která končí stejnou souhláskou, na kterou začíná příjmení, např. Jakub Babička, Hynek Král, Petr Rek atd.).

Nehodí se dávat jméno stejné nebo podobné s příjmením (např. Petr Petr, Jan Janů atd.). Taktéž je nevhodná kombinaci, z níž se těžko určí, co je jméno a co příjmení (Pavel Marek, Prokop Havel atd.).

V posledních letech pozorujeme trend nechávat dítěti zapsat do rodného listu dvě křestní jména. Možné to je, ale je třeba si uvědomit, že dítě bude muset po celý život v úředním styku uvádět tato dvě křestní jména.

Co na to matrika?

Při výběru jména můžete být kreativní, avšak aby to nebylo přespříliš, je tu zákon o matrikách, který nedovoluje použít jméno vymyšlené a zcela nové. Jméno, které chcete dítěti dát, musí být skutečné a existující. Nelze u nás pojmenovat dítě podle pohádkové postavy nebo předmětu denní potřeby. Rovněž zákon nedovoluje pojmenovat dítě ženského pohlaví jménem pro mužské pohlaví a naopak. Matrika vám zřejmě neodsouhlasí jméno, které sice existuje, ale je zdrobnělé nebo domácí podoby. Jestliže jste vybrali jméno existující, ale není v českém kalendáři, můžete si ho ověřit na matričním úřadu, nejlépe tam, kde budou vašemu dítěti vystavovat rodný list. Každá matrika má k dispozici seznam ověřeným jmen.

Posouzení znalcem

Pokud jste vybrali jméno, které je tak neznámé a originální, že ho ani na matrice nenajdou v seznamu, pak ještě nepropadejte v beznaděj. Pořád ještě se můžete stát rodiči dítěte, které bude prvním nositelem daného jména v České republice. Abyste získali kulaté razítko s potvrzením, musíte se obrátit na soudního znalce v oblasti jazykovědy. Žádost o vystavení posudku na dané křestní jméno směřujte na pracovníky Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Nejznámějším odborníkem v ČR je PhDr. Miloslava Knappová, CSc., která je také autorkou knih o jménech. Posudek vás vyjde na přibližně tisíc korun. Bohužel však poplatek zaplatíte i v případě, že vám jméno zamítnou. Pokud však potvrzení získáte, zlegalizujete použití daného jména i pro ostatní potencionální nositele. Ověřené jméno se tak dostane na zmíněný seznam matrik.

Kniha vám s výběrem poradí

Pokud vám nestačí kalendář a stále hledáte to pravé jméno, můžete pročíst literaturu o jménech:

  • Jak se bude vaše dítě jmenovat – Knappová Miloslava – Jde o knihu vydanou již v několikátém vydání a vždy rozšířenou. Jména jsou aktualizována v souladu s jazykovým, legislativním i společenským vývojem. Poslední vydání obsahuje přes 14 tisíc českých i cizojazyčných jmen.

  • Po kom se jmenujeme? Encyklopedie křestních jmen – Rameš Václav

  • Jméno jako osud – Mandžuková Jarmila – Autorka se domnívá, že jména ovlivňují naše životy a předurčují budoucnost. Jde o propojení numerologie, astrologie a nauky o jménech.

Přečtěte si také další zajímavé články:

Žádný komentář

Vložit komentář