Znakování s miminky v otázkách a odpovědích

S naší dcerou Dorotou jsme od kojeneckého věku podporovali komunikaci nemluvenými znaky. Do doby, než dcera začala mluvit, uměla nám sdělit vše, co chtěla nebo potřebovala, prostřednictvím systému znakování s miminky. Ušetřili jsme si tak mnoho nedorozumění a vlastně i zbytečných slziček. Protože je tento způsob komunikace s dětmi raného věku u nás něčím novým, rozhodla jsem se prostřednictvím následujícího příspěvku zodpovědět nejčastější otázky kladené těm, kdo se zdravými slyšícími dětmi znakují.

Co to je znakování s miminky? Znakování s miminky je způsob rozvoje přirozené komunikace dětí raného věku (kojenců a batolat). Principem je vnímání nemluvených sdělení malého dítěte, optimální reakce na ně a jejich další rozvíjení. Dítě vám tak sdělí znaky přesně to, co chce nebo potřebuje. Vy tomuto sdělení rozumíte. Nedochází k nedorozuměním, dítě není frustrováno tím, že mu jeho nejbližší nerozumí.

Proč právě znakování? Do doby, než dítě začne ovládat svá mluvidla, je pro něj komunikace prostřednictvím posunků a gest přirozená. Základem rozvoje této komunikace je podpora mluvené řeči vizuálně motorickými znaky (přijímané zrakem, vytvářené pohybem). Znak je v tomto případě termín zahrnující pohyby rukou (gesta, posunky), pohyby celého těla i mimiku obličeje. Komunikaci s podporou nemluvených znaků tedy označujeme jako znakování.

Co znakování s miminky přinese dítěti a rodičům? Předcházení frustrace z neúspěšné komunikace Dítě sdělí, co chce nebo co potřebuje a jeho blízcí mu ROZUMÍ. podpora rozvoje řeči Multisenzorální přístup = zrakem dítě znak vidí a také může kontrolovat vlastní provedení znaku, sluchem dítě vnímá mluvené slovo vyslovené spolu s provedením znaku, také vnímá polohy a pozice svého těla a rukou. Můžeme říci, že slovo je tak pro dítě vizualizované. Multisenzorální přístup dítěti umožní si nová slova lépe zapamatovat. Rozvoj aktivní i pasivní slovní zásoby. Dítě samo může iniciovat komunikaci a vést rozhovor. Výzkumy dokazují, že dítě průměrně o šest měsíců dříve začíná používat dvouslovné věty. rozvoj pohybových dovedností Rozvoj hrubé motoriky celého těla i jemné motoriky rukou a mluvidel. rozvoj myšlení rozvoj paměti rozvoj představivosti uvědomování si souvislostí posílení pozitivních vztahů v rodině Muži v rodině si s dětmi začnou společný čas často skutečně užívat až ve chvíli, kdy dítě mluví. Pokud s dítětem znakujete, můžete si spolu povídat mnohem dříve. Stejně tak starší sourozenec vnímá svou pozici v rodině jako méně ohroženou, pokud může mladší dítě učit znakovat  je tak totiž pro celou rodinu moc důležitý a dobře to ví. sdílení magického dětského světa

Pro které děti je znakování vhodné? Pro kterékoliv zdravé, slyšící děti, které ještě neumí vůbec nebo dobře mluvit (tedy kojenci a batolata).

Proč s dítětem znakovat když stejně samo časem dozraje k mluvení? Pokud přestanete čekat na to, až váš maličký začne vyslovovat první slova a podpoříte komunikaci znaky, dočkáte se rozhovoru s ním o několik měsíců dříve než byste na stejné úrovni mohli mluveným slovem. Ve dvanácti měsících věku může dítě samo aktivně používat několik desítek znaků. Oproti tomu dítě, které znaky nepoužívá, začíná v jednom roce říkat první slůvka.
Nebude dítě kvůli znakování líné mluvit? Zdravé dítě nemůžete v učení se řeči nijak zastavit. Znakování ovlivňuje rozvoj řeči dítěte pozitivně. Velmi výstižné je přirovnání dětského znakování americkými psychology k lezení, které přirozeně předchází chůzi. Když dítě začne chodit, k lezení jako hlavnímu způsobu přemisťování, se již nevrátí. Stejně tak je pro dítě efektivnější používat ke komunikaci mluvenou řeč, ale až ve chvíli, kdy je toho fyzicky schopné. Do té doby spolu s pokusy o artikulaci slov používá dítě ke komunikaci nemluvené znaky. Pokud s dítětem znakujete, neznamená to, že nemluvíte. Ba naopak. Mluvená slova podporujete znaky a dítě tak má příležitost mnoho slov slyšet dokonce častěji než neznakující vrstevníci, protože si o ně může znakem říct.
Musím se znakování s miminky někde učit? Všichni rodiče s dětmi raného věku přirozeně komunikují s využitím gest a posunků. Slova tak podporují pohybem intuitivně a obvykle nevědomě. Na semináři se osoby blízké dítěti dozvědí mnoho informací nejen o tom, jak znaky vytvářet a jak je vhodně dítěti nabízet, ale zejména to, jak z intuitivního udělat vědomé a tím i efektivnější. Všichni dospělí to mají v sobě, jenom je potřeba to odhalit. Napadá mě přirovnání ke kojení. Na jedné straně se často dočtete, že kojení je zcela přirozený instinkt a příroda matce napoví, jak na to. Na druhou stranu sami víte, že od přírody jsme civilizací odtrženi a některé naše přirozené instinkty jsou překryty a zastřeny. Kojení je obvykle třeba se naučit  proto máme laktační poradkyně. A když se kojit naučíte, je krmení dítěte efektivní, odpovídá jeho potřebám. Dítě je spokojené a prospívá. Pokud začnete s dítětem komunikovat prostřednictvím znakování s miminky, bude vaše komunikace, do doby než dítě začne mluvit, efektivní. Dítě nebude frustrované z nemožnosti se domluvit a vy budete překvapeni, jak mnoho vám toho může sdělit přestože ještě neumí povídat.
Proč je součástí seminářů i videotrénink interakcí? Videotrénink interakcí (VTI) se znakováním s miminky souvisí a v podstatě jedno na druhé navazuje. VTI je cestou k dalšímu zlepšení a zkvalitnění stávající úrovně komunikačních dovedností a vzájemných vztahů, které na první pohled vystupují a fungují bezproblémově a u nichž lze a stojí za to usilovat o jejich další zlepšení. Znakování s miminky je také způsob jak zlepšit a zkvalitnit komunikaci. Chcete-li dítěti nabízet znaky znakování s miminky, je nezbytné, abyste se uměli na své dítě naladit. Naučit se vnímat signály, které dítě vysílá, rozlišovat je, interpretovat a optimálně na ně reagovat je základ, bez kterého se neobejdete, pokud chcete s dítětem úspěšně komunikovat. A právě to vám zprostředkuje VTI.

Je systém znakování s miminky vhodný i pro děti s postižením?
U dětí se specifickými potřebami zváží odborníci spolu s rodiči vhodný alternativní či augmentativní způsob komunikace, kterými jsou například znakový jazyk neslyšících nebo Makaton. Znakování s miminky nemůže zastoupit specifické způsoby komunikace dětí s postižením.
Proč tedy ale semináře znakování s miminky probíhají v prostorách Jedličkova ústavu a škol v Praze, který máme spojený s dětmi s postižením? Protože tam organizátoři kurzů mají k dispozici krásné prostory s prostornou, světlou a plně vybavenou hernou pro děti. A také proto, že místo je dobře dostupné MHD.
Kde se mohu dozvědět další informace? Na www.znakovanismiminky.cz najdete informace o znakování s miminky, fotografie znaků, videa i diskusi, do které se můžete zapojit.

Přečtěte si i další články  o znakování s miminky:

 

Žádný komentář

Vložit komentář