Mimoděložní těhotenství

Mimoděložní těhotenství - průběh, rozpoznání, příčiny vzniku.......

Mimoděložní těhotenství

Mimoděložní těhotenství je stav, kdy se oplodněné vajíčko usadí mimo děložní dutinu: nejčastěji ve vejcovodu (95%), ale může to být i na vaječníku (3%), v dutině břišní (1,5%), výjimečně jinde. Tyto lokalizace neumožňují vývoj plodového vejce a naopak jsou uhnízděným plodovým vejcem poškozeny.

Při normálním průběhu vzniku těhotenství dochází ke splynutí vajíčka a spermie ve vejcovodu. Oplodněné vajíčko pak putuje vejcovodem do dutiny děložní a plodové vejce vznikne, když se zárodek uhnízdí v dutině děložní ve sliznici. Pro svůj růst vyžaduje plodové vejce krevní zásobení, které je zajištěno prorůstáním výběžků (klků) plodového vejce do okolí. Děložní sliznice je na přijmutí oplodněného vajíčka přizpůsobena a připravena.

Příčiny vzniku mimoděložního těhotenství ve vejcovodu

 • stavy po zánětech vejcovodů: zvláště opakované ataky pánevní zánětlivé nemoci zhoršují stav vejcovodů
 • zavedené nitroděložní tělísko – v případě selhání této metody antikoncepce je vyšší riziko vzniku těhotenství mimoděložního
 • endometrióza (výskyt sliznice děložní mimo svou obvyklou lokalizaci ), především při lokalizaci ve vejcovodu
 • stavy po předchozích operacích na vejcovodech
 • při umělém oplodnění je též lehce vyšší riziko vzniku mimoděložního těhotenství

Průběh mimoděložního těhotenství lokalizovaného ve vejcovodu

Rostoucí těhotenství postupně rozšiřuje vejcovod, jehož stěna se ztenčuje. Chování plodového vejce je agresivní a ve snaze zajistit si krevní zásobení, narušuje cévy v místě, kde se uhnízdilo. Způsobuje tak nitrobřišní krvácení, které může být i silné, život ohrožující, když je porušena větší céva. K tubárnímu potratu dochází, když plodové vejce usazené v blízkosti břišního ústí vejcovodu odumírá a je vypuzeno do dutiny břišní. Rostoucí mimoděložní těhotenství může způsobit i prasknutí vejcovodu a následně šokový stav pacientky.

Mimoděložní těhotenství může probíhat nerozpoznáno i řadu týdnů zcela bezpříznakově a při vzniku nitrobřišního krvácení pak ohrožuje život pacientky.

Příznaky mimoděložního těhotenství ve vejcovodu

 • opoždění či vynechání poslední menstruace – může být jediným příznakem
 • bolesti – mohou být různého charakteru v závislosti na průběhu, žádné – občasné tupé – křečovité – ostrá prudká bolest
 • krvácení – žádné nebo často slabý hnědavý výtok až krvácení
 • nevolnost, slabost
 • nejisté známky gravidity (těhotenské testy obvykle neprůkazné)

Rozpoznání mimoděložního těhotenství

 • výskyt některých výše uvedených příznaků
 • gynekologické vyšetření
 • stanovení těhotenského hormonu HCG z moče (těhotenský test) – poskytne informaci o existenci těhotenství, ale nerozliší, zda se jedná o těhotenství mimoděložní či nitroděložní
 • opakované stanovení HCG z krve – při mimoděložním těhotenství nedochází obvykle k takovému nárůstu hodnot HCG jako při normálním (nitroděložním) těhotenství
 • při ultrazvukovém vyšetření není možné zobrazit plodové vejce v dutině děložní a pomocí dalších známek lze vyslovit podezření nebo přímo diagnostikovat mimoděložní těhotenství
 • laparoskopie – přímou vizualizací orgánů dutiny břišní se zjistí stav vejcovodů, přítomnost krve v dutině břišní a zároveň tato metoda umožňuje mimoděložní těhotenství odstranit

Léčba mimoděložního těhotenství

Mimoděložní těhotenství je nutné odstranit. Nejčastěji se provádí výše zmíněná laparoskopie a výkon dle stavu:

 • odstranění plodového vejce z břišního ústí vejcovodu
 • naříznutí vejcovodu a následné odstranění plodového vejce
 • odstranění poškozeného vejcovodu i s mimoděložním těhotenstvím (nejčastěji)
 • podobně je mimoděložní těhotenství možné odstranit i z jiných vzácných lokalizací v dutině břišní

Při nemožnosti provést laparoskopii se operuje klasicky – břišním přístupem.

Následky

 • následky operační léčby (např. odstranění vejcovodu)
 • zvýšené riziko opakování mimoděložního těhotenství
 • možná neprůchodnost vejcovodu, jako faktor neplodnosti2

Žádný komentář

Vložit komentář