Epidurální analgezie při porodu

Epidurální analgezie je jedna z metod sloužících k tišení porodních bolestí. Provádí se podáním malé dávky znecitlivující látky tenkou jehlou přes kůži do epidurálního prostoru páteře. Podáním látky se zmírní vnímání porodních bolestí, ale celkový stav rodičky a plodu by ovlivněn být neměl. Nejvhodnější okamžik pro podání je ještě dříve, než začnou silné porodní bolesti. Tento okamžik musí určit porodník. Mnohdy ženy prosí o „epidurál“, ale většinou už je porod v takové fázi, že nemá cenu epidurál provádět.

Jak probíhá aplikace?

Epidurální analgezii provádí anesteziolog, který pronikne speciální jehlou postupně kůží, podkožím až do epidurálního prostoru zad, kam umístí katétr. Rodící žena při výkonu leží na levém boku, má záda ohnutá do kočičího hřbetu. Anesteziolog pomocí jehly a cévky do epidurálního prostoru vpraví anestetika a poté katétr přilepí k zádům rodičky náplastí. Do cca 15 minut po aplikaci by měla žena pocítit úlevu, popř. celkové odstranění bolesti, aniž by ztratila schopnost hýbat nohama. Ideální koncentrace, kterou ovšem není snadné určit, nebrání rodičce ve správném tlačení, pouze odstraní bolest. Katétr ženě vytáhnout asi 2 hodiny po porodu. Při aplikaci je důležité, aby rodička s anesteziologem spolupracovala.

Je epidurální analgezie vhodná pro každou rodičku?

Každá žena přistupuju k porodu s jiném psychické rozpoložení.

Jsou ženy, které si epidurální analgezii přejí, protože se bojí bolesti. Mohou mít snížený práh vnímání bolesti. Tyto ženy by již při příjmu v porodnici měli sdělit personálu své přání ohledně epidurální analgezie.

Další skupinu rodiček tvoří ženy, které chtějí rodit spontánně, ale případnému využití epidurální analgezie se nebrání. Většinou jde o ženy, které rodí poprvé a nevědí, co při porodu očekávat. V průběhu porodu pak začnou mít dojem, že už dál bolest nemohou vydržet, přestože vyzkoušely různé nefarmakologické metody ovlivnění bolesti, jako je teplá voda, masáž či úlevové polohy. Zde potom záleží na porodním nálezu. Je-li žena již téměř otevřená, aplikace analgezie se neprovádí, protože už by se to nestihlo.

Jinou skupinou rodiček jsou ženy, které si přejí porod přirozený bez jakékoli medikace. Je proto nutné tento svůj postoj k porodu sdělit zdravotnickému personálu hned při příjmu do porodnice.

Může mít epidurální analgezie negativní dopady pro rodičku a plod?

Ano, může. Může přechodně klesnout tlak i přes doplnění tekutin do oběhu matky, což může snížit prokrvení placenty a následně způsobit nedostatek kyslíku plodu. Může nastat alergická reakce na anestetikum. Při poruše krevní srážlivosti se může vytvořit hematom. Žena může cítit bolest zad a svědění v místě vpichu. Anestetikum může způsobit utlumení nutkání na močení, což může mít za následek poškození močového měchýře nebo pozastavení porodu. Anestetikum může zvýšit rodičce teplotu, na což dítě reaguje zrychlením srdeční frekvence. Rodička může mít třesavku, která ji dále stresuje. Další problémy mohou být: bolest hlavy, migréna, prodloužení porodu, riziko klešťového porodu.

Vnímání bolesti

Porodní bolesti dozajista patří mezi jedny z nejintenzivnějších bolestivých vjemů, které mohou ženu v průběhu jejího života potkat. Na rozdíl od jiných bolestí porodní bolesti přichází pravidelně, v pauzách si může žena odpočinout a nabrat síly. Porodní bolest se pak dá lépe snášet a obzvlášť pozoruhodné je to, že většina žen na fyzickou bolest zapomene v tom okamžiku, kdy se miminko narodí. Každá rodička může průběh porodu, resp. snášení porodních bolestí ovlivnit. Může s bolestí pracovat pomocí správného dýchání a využít různé přirozené metody ovlivňující bolest. Kromě přirozených metod tlumení bolesti mohou být využity i metody farmakologické, jako je právě výše popsaná epidurální analgezie. A je většinou jen na rodičce, pro které metody se rozhodne.

Milé maminky, máte s epidurální analgezií zkušenosti? Diskutovat na toto téma můžete na našich facebookových stránkách.

Žádný komentář

Vložit komentář