Domácí porod

V dnešní době je porod v nemocnici normou (v posledních několika desetiletích tu převažuje medicínský model těhotenství a porodu), proto většina lidí, především zdravotníků, nabyla dojmu, že porod v domácím prostředí představuje riziko pro matku i dítě. Ohání se tím, že porodnice, vzhledem k tomu, že nikdo neví, co se může při porodu stát a přihodit, jsou jediným místem, které má k dispozici pohotovostní vybavení a vyškolený personál, a tím pádem i jediným bezpečným místem k porodu. V některých zemích je to však jinak, třeba v Nizozemí se ve většině případů rodí právě doma s porodní asistentkou.
Zároveň stoupá počet žen, které tento medicínský model těhotenství a především porodu nesdílí a požaduje v porodnictví a přístupu k němu změnu. Tedy i možnost porodu doma. Ženy, které si přejí rodit doma jsou mnohdy považovány za alternativní matky, kterým jde jen o porodní zážitek, avšak pro většinu žen je domácí porod informovanou volbou s cílem ochránit zdraví své i svého dítěte. Je dokázáno, že plánovaný domácí porod nevede ke zvýšení novorozenecké či mateřské úmrtnosti, pokud se jedná o ženu zdravou a s normálním průběhem těhotenství.

Kdo zaplatí za domácí porod?

Ženám v dnešní době je v porodnicích umožněno rodit pouze s porodní asistentkou, nikoliv s lékařem. Takový porod, vedený porodní asistentkou, který se odehraje v porodnici, je hrazen zdravotní pojišťovnou. Avšak porod s porodní asistentkou, který se odehraje doma, pojišťovnami hrazený není. Pokud se žena rozhodne rodit doma s porodní asistentkou, musí si její péči hradit sama.

Bezpečnost

Domácí porod je v ideálním případě určen tělesně zdatným a zdravým ženám, které měly nekomplikované těhotenství. Pokud má žena v těhotenství určité komplikace a i přesto se rozhodne rodit doma, měli by jí být poskytnuty informace ohledně osobních rizik.
Žádné materiály, které by doložily běžně rozšířenou představu o tom, že domácí porody jsou nebezpečné, neexistují. Je naopak doloženo, že po zdravotní stránce se výsledky plánovaných domácích porodů vyrovnávají porodům v porodnici.

Žádný komentář

Vložit komentář