Potíže s čtením, aneb když se pletou písmenka

Během prvních týdnů a měsíců školy se může stát, že prvňáček plete písmenka, zapomíná jejich tvary či není schopný spojit dvě písmenka do slabiky. Je to způsobeno nedozrálým zrakovým rozlišováním. Jak dítěti pomoci, aby se mu písmenka nepletla?

Aby dítě zvládlo čtení, musí mít v pořádku zrakové rozlišování a musí být schopno spojovat části v celek, písmena ve slabika a později ve slova. Jak prvňáčkovi pomoci? Ideálně pomocí různých her, protože pokud budete dítě nutit, aby stále dokola četlo řádek písmen či slabik, nebude si cvičit zrakové rozlišování, ale spíš paměť.

Skládanky a puzzle

Na velký papír napište barevným fixem písmeno, které poté rozstříhejte. Dítě má za úkol poskládat písmenko. To samé pak můžete dělat se slabikami. Možné je použít velká písmena či slabiky z časopisů.

Obrázkové loto

Vezmeme barevné obrázky z časopisu, které zabírají vždy celou jednu stránku. Do každé stránky vystříháme několik děr - koleček (příp. čtverců). Tyto vystřižené kolečka či čtverečky dáme na hromádku, zamícháme a poté hrajeme jako loto tak, že soutěžíme, kdo dřív najde svá kolečka, tedy kdo dřív doplní obrázek.

Modelování

S tvary písmen ja možné seznámit se i pomocí modelování. Z modelíny dítě vyválí a vytvaruje dlouhý váleček, ze kterého se pokouší vytvarovat písmenko. Toto je možné dělat i z těsta, které po upečení, když dítě písmenko navíc ještě správně přečte, může sníst.

Postřeh na slabiky

Toto je na trénink, aby dítě zvládlo přečíst slabiku celou, nikoliv po písmenkách. Do jednobarevné kartičky z papíru vystřihneme okénko, do kterého se vejdou právě dvě písmena. Okénko dítěti přikládáme do textu v dětské knize nebo časopise a dítě má za úkol přečíst slabiku. Začínáme samozřejmě jednoduchými slabikami, které by již dítě mělo znát (ma, me, pa, pe, la, le, sa, se,...).

Hledání písmen v nápisech

Při jízdě autem, autobusem nebo vlakem můžeme hrát tuto hru tak, že vyhrává ten, kdo najde první v nějakém nápise (názvy obchodů, plakáty, reklamy,...) např. písmeno „o“ nebo slabiku „ka“. Podobně můžeme tuto hru hrát s SPZ předjíždějících aut.

Počítač

vzhledem k tomu, že děti mají rády počítače, můžeme počítač využít k nácviku čtení, psaní. Na papír napíšeme řádek písmen či slabik a dítě má za úkol je přepsat do počítače.

Dlouhé slovo

Dítěti napíšeme dlouhé slovo, např. LOKOMOTIVA a dítě má za úkol hledat, kolik je ve slově písmenek a slabik. Slovo můžeme rozstříhat a dítě se může pokusit z použitých písmen poskládat jiné slovo „oko“, „molo“, „vak“,...

Trvalé problémy se čtením

Pokud dítě stále zaměňuje zrcadlově podobná písmena (b-d, p-d), plete si písmena, která mají podobný tvar (m-n, l-k-h) a také písmena zvukově podobná (v-f, s-z), může ve slovech přehazovat písmena a slabiky, může si domýšlet slova a odhadovat je podle možného významu v textu, může mít problémy se skládáním víceslabičných slov, špatně rozlišovat krátké a dlouhé samohlásky a chybovat v interpunkci, při čtení přeskakovat slova či řádky, je možné, že se u něj objevila jedna z vývojových poruch učení, dyslexie.

Je to jedna z nejběžnějších poruch učení. Dítě se těchto chyb dopouští při čtení, ale možno i při psaní. Tyto chyby dítě nevnímá, nedokáže se je odstranit. Děti, které mají dyslexii, nemívají sníženou inteligenci. Při nápravě musí být rodiče i učitelé trpěliví a pečliví, musí zohlednit individuální tempo dítěte, motivovat ho, chválit a hlavně na něj nespěchat. Pro zvládnutí problémů se v dnešní době používají různé metody slabičného čtení, odkrývací okénko pro nácvik čtení slabik a slov, barevná písmena, pro nácvik délky samohlásek zvukové signály atd.

Žádný komentář

Vložit komentář