Změna času – jak ji snášejí děti?

Změna letního času na zimní většině lidí nedělá problém, protože nám přidá jednu hodinu spánku navíc. Vysvětlujte to však dětem, které mají své vnitřní hodiny nastavené tak, že budík nepotřebují. Jak zařídit, aby nás nebudily o hodinu dřív?

Zimní čas 2015

V letošním roce dojde k změně letního času na zimní v neděli 25. října (ve 3:00 posuneme hodinové ručičky na 2:00).

Zimní čas je úprava měření času, při které se v zimních měsících používá čas, který se posune zpět oproti běžnému pásmovému času. Jako zimní čas se někdy označuje i standardní pásmový čas. Původní čas je ten zimní. Letní čas byl zaváděn z důvodu prodloužení světelné části dne a z toho plynoucích důsledků (ušetření nákladů na svícení, snížení počtu nehod,...). Změna časů je upravena zákonem z roku 1946. Změnu času zákon odůvodňuje jen pár větami. Jako důvod jsou uvedeny hospodářské okolnosti, hlavně nedostatek výkonu v elektrárnách. Zavedení zimního času mělo přispět k příznivějšímu rozložení zátěže, a tím k nerušené dodávce elektrického proudu. Tento zákon nebyl nikdy zrušen a s převzaly jej Česká i Slovenská republika.

Zápory změny času

Negativních efektů změny času je mnoho. Změny času ovlivňují lidskou psychiku, lidé jsou podráždění, nervózní atd. Jistě to musí mít i ekonomické dopady, lidé pár dní po změně času nebudou tak výkonní v práci.

Podzimní změna času, to když se letní mění na zimní, je pro organismus méně náročná, než ta jarní, kdy spíme o hodinu méně.

Přechody na letní a zimní čas špatně snášejí lidé chronicky nebo těžce nemocní a také staří lidé a malé děti.

Změna času má mnoho kritiků a odpůrců. Ti uvádějí, že změna měla smysl kdysi, když ji zákon uvedl v platnost. Nikoliv však dnes. Podle energetiků je změna času již zbytečnost.

Změna času a děti

Velký problém se změnou času mívají malé děti, které mají nastavený svůj pravidelný denní režim, své biorytmy. Děti, které se budily v šest ráno, se po změně času budou budit již v pět. Večer budou dříve unavené a protivné. A ač se hodina spánku většině lidem zamlouvá, děti mají problém na tuto změnu si zvyknout. Změna času přináší komplikace v denním a spánkovém režimu dětí.

Rodiče musí být trpěliví, zkusit dávat děti spát o něco později, než jsou zvyklé. Přenastavit biorytmy není jen tak, jako posunout ručičky u hodin. Obvykle se to během 14 dnů upraví a děti si na nový zimní čas zvyknou. Jsou však děti, které se jen tak změně nepřizpůsobí ani za jeden měsíc.

Odborníci radí, aby si dítě lépe na změnu času zvyklo, dát již ve čtvrtek a v pátek dítě spát o 15 minut později, a v sobotu a v neděli až o 30 minut později než obvykle. Pozitivní vliv na uvyknutí si na nový čas má také pohyb, s čímž děti problém mít nebudou. Pokud byste však, vy rodiče, měli problém zvyknout si na změnu času, zařaďte do svého denního programu pravidelné cvičení, běh nebo alespoň procházky. Nabije vás to energií.

Žádný komentář

Vložit komentář