Vývoj zraku u dětí

Všichni víme, že miminko po narození vidí jen kousek před sebe. Jak je to s vývojem zraku od narození si přiblížíme v následujících řádcích.

Zrak se vyvíjí zároveň s ostatními smyslovými orgány, přibližně během čtvrtého týdne těhotenství. Zpočátku jsou oči umístěny po stranách hlavy embrya. Se zvětšováním hlavičky se posouvají do středu obličeje. Zdravé miminko se narodí s fungujícím zrakem, který však není zcela vyvinutý.

Novorozenec

Novorozenci rozeznávají světlo a tmu. Jejich zrak je citlivý na ostré světlo, na které reagují přivíráním očí nebo zakláněním hlavičky. Zaostřit umí na vzdálenost cca 20-30 cm, což je vzdálenost očí novorozence a očí matky v poloze při kojení. Novorozenec dokáže zaostřit na různé vzdálenosti, ale vzhledem k netrénovaným očním svalům je to pro něj velice náročné a namáhavé. Dokud mu svaly nezesílí, bude tedy zaostřovat jen zřídka.

6ti týdenní kojenec

Miminko stále nejlépe zaostřujena vzdálenost 20-30 cm. Už poznává tváře lidí a usmívá se na ně. V tomto období dokáže fixovat předměty jedním okem, proto dochází často k šilhání.

2 - 2,5 měsíční kojenec

Miminko stále úspěšněji se snaží zaostřit na vzdálenější předměty a obvykle je fixuje oběma očima současně. Se zájmem sleduje pohybující se předměty – chrastítka,.... V tomto věku miminko začíná vnímat obrysy obličejů a velkých předmětů. Snaží se zaostřovat a občas se mu to i podaří, ale svaly nejsou ještě tolik trénované.

2,5 – 3 měsíční kojenec

Takto starý kojenec již bez problému rozlišuje známé tváře od neznámých. Rád zkoumá předměty, které má ve svém zorném poli a snaží se jich dotknout. V tomto věku již mohou rodiče zavěsit nad postýlku kolotoče, hrazdičky, a to asi 25 cm od tváře.

3 – 4 měsíční kojenec

Miminko v tomto věku sleduje předměty ve svém zorném poli. Snaží se jich dotknout, chytit a střídavě sleduje ruku a předmět. Také začíná vnímat barvy, nejraději má jasné a zářivé. Stále je pro něj ideální hračkou hrazdička zavěšená nad postýlkou či hrací dekou.

4 - 6 měsíční kojenec

V tomto obvobí miminko dokáže zaostřit na jakoukoli vzdálenost a podívat se všemi směry. Při uchopování předmětů už zaznamenává povětšinou úspěch a přestává sledovat ručičku. Kolem pátého měsíce je miminko schopné předměty pozorovat pouze očima, nemusí pohybovat celou hlavou. U některých dětí trvá déle, než se jejich okohybné svaly zkoordinují, proto mohou stále šilhat. Občasné šilhání do půl roku věku je považováno odborníky za normální. Pokud šilhání přetrvává i po půl roce věku dítěte, doporučuje se vyhledat odbornou pomoc.

Podle odborníků je vývoj zraku ukončen až kolem 6.-7. roku života, kdy by mělo mít dítě stejný zrak jako dospělý člověk.

Žádný komentář

Vložit komentář