Vývoj klenby a vady nohou u dětí

Noha dítěte se vyvíjí již od raného stádia těhotenství. Už u několikatýdenního zárodku jsou vyznačeny všechny struktury dolní končetiny i nohy, avšak ještě není vytvořena správná osa mezi nohou a bércem. V průběhu dalšího vývoje se začíná konfigurovat klenba nohy, ploska nožičky je ze začátku zcela plochá a bez klenby. Až v batolecím věku se začíná tvořit klenba nohou.
Se zdravýma nohama se rodí většina dětí, avšak již velké procento prvňáčků má nohy výrazně poškozené. Na vině je špatný zásah do pohybového vývoje dítěte a nesprávná obuv. Poškození nohou a pohybového aparátu v dětství se může projevit až v dospělosti, a to je ten problém. V dospělosti bolesti zad, problémy s klouby atd...
S vrozenými vadami nohou se rodí jen malé procento dětí. U takových vad je třeba zahájit terapii, aby se správně vytvořila klenba nohy a vada nevedla k dalším ortopedickým vadám kloubů nohy a páteře.

Klenba u dětí

Klenba nohy je nejdůležitějším architektonickým prvkem nohy. Umožňuje pružnou chůzi ve vzpřímené poloze a zabezpečuje tříbodovou stabilitu chodidla. Klenba je podélná a příčná.
Klenba se u dítěte vyvíjí tak, že reaguje na zátěž nohy kladenou při chůzí po dolních končetinách, kdy je veškerá váha přenášena na chodidla. Klenba se vytváří postupně tak, jak se dítě staví, začíná obcházet nábytek a chodit. Zpravidla je klenba vyvinuta okolo třetího roku života. Proto je plochá noha bez vyvinutých kleneb u dětí do tří let věku normální ortopedický nález. Současně bývají lehce vybočená kolena a vybočené paty, což dítěti napomáhá k snadnějšímu získávání opory vestoje a při chůzi. Vše se u zdravě vyvíjejícího se dítěte po třetím roce života spontánně upraví.

Jaké jsou nejčastější vady nohou?

Vbočená (valgózní) pata – Jde o vbočené postavení patní části nohy. U malých dětí jde o fyziologickou záležitost, avšak s přibývajícím věkem by se díky zesilování svalstva a vaziva měla tato vada sama upravit. U dětí školního věku a v období dospívání by se již vbočená pata objevovat neměla. Vbočená pata často doprovází podélně plochou nohu.

Podélně plochá noha (pes planus, pes planovalgus) – Dětská plochá noha je deformita nohy v růstovém věku, kdy dochází k oploštění vnitřní podélné klenby a pata stojí ve zvýšeném vbočeném (neboli valgozním) postavení. Často se plochá noha kombinuje s nedostatečným svalovým, vazivovým a kostěným substrátem. Podíl na vznik této vady mají genetické dispozice. Avšak vznik ploché nohy lze ovlivnit, správnou péčí o nohy a vhodným výběrem obuvi. Vrozená plochá noha je vzácná. Plochá noha je získanou deformitou a objevuje se od útlého věku až do stáří. U dětí s postupujícím mizením tukového polštáře v plosce by se klenba měla vytvořit.

Vysoká noha (pes excavatus) – Jde o vrozený defekt nohy, který se nedá diagnostikovat u novorozenců a málokdy je diagnostikován u batolat a malých dětí. Viditelným se tento defekt stává až ve školním věku. Projevuje se extrémním vyklenutím podélné klenby, přitom přední příčná klenba bývá obvykle snížená. Noha bývá zkrácená, málo pružná, až bolestivá.

Vbočený palec (hallux valgus) – Říká se, že vbočený palec je podmíněn genetickou dispozicí a vzniká při spolupůsobení zevních příčin (nošením nevhodné obuvi s příliš špičatou přední částí a vysokým podpatkem). U malých dětí se vbočení může objevit již při nošení těsných ponožek a punčocháčků. Při této deformitě dochází ke špatnému postavení palce, který se stále víc přiklání k ostatním prstům. U některých těžších vad se může dokonce podsouvat pod druhý prst. Vbočený palec je často doprovázen poklesem a rozšířením přední příčné klenby. Noha se příčně rozšiřuje a v místě hlavičky první nártní kosti se tlakem svršku obuvi tvoří kostěný výrůstek. Mezi výrůstkem a kůží vzniká tíhový váček jako ochrana před tlakem, který může zanítit, vytváří se otlaky, kuří oka, apod.

Deformity prstů (kladívkovité, drápovité, přeložený prst, vbočený malíček) – Tyto deformity bývají ve velké míře způsobeny nošením prostorově nevhodné obuvi (krátké a špičaté). Kladívkovité a drápápovité prsty jsou vlastně trvalé skrčeniny prstů. Vybočený malíček je vlastně totéž co vbočený palec, tedy malíček se uchyluje k ostatním prstům.

Kostěné výrůstky (exostózy) – Jde o dvojitou patu, výrůstky na hřbetu nohy, patní ostruhu, výrůstek na hlavičce první nártní kosti. Tyto deformity vznikají nejčastěji trvalým tlakem obuvi v místech, kde je kost kryta pouze kůží se slabou vrstvou podkoží. Dochází tak ke dráždění okostice, která se tomuto tlaku brání nadprodukcí kostní tkáně. Dvojitá pata, patní ostruha vznikají otlakem obuvi na patě. U některých dětí může docházet ke vzniku exostózy na hřbetu nohy díky častému používání kolečkových bruslí.

Jak se vyhnout vzniku potíží?

Volte správnou velikost botičky již v batolecím věku. Důležitá je nejen délka, ale i šířka nožičky. Každé dítě má nožku jinak širokou.

Pozor na příliš těsné ponožky, které nedovolují prstíkům dostatečně volný pohyb. Malé a těsné ponožky můžou stlačovat kosti prstíků, drobné kostičky a klouby nohy k sobě. Ponožky kupujte vždy odpovídající velikosti nohy vašeho dítěte, aby měly prstíky dostatek prostoru a nebyly stlačovány. Ponožky by měly být bavlněné, aby dobře sály pot. Myslete také na to, že většina ponožek se po vyprání lehce srazí, proto raději kupujte ponožky o velikost či dvě větší.

Nedávejte dítěti boty do kočárku. Botičky jsou určen až pro jistě chodící děti, proto aby chránily nohu před mechanickým poškozením (střepy, šlápnutím na ostré věci). Botičky nemají zpevnit kloubní aparát, naopak dítě musí i v botách volně pohybovat nožičkou.

Pro správný vývoj dětské nohy, kloubů a kostí je nutný volný pohyb mezi jednotlivými drobnými klouby dětské nohy.

Dítě by mělo mít dostatek pohybu již v batolecím a předškolním období. Není vhodná výhradní chůze po tvrdém terénu. Naopak vhodný je terén, tráva, kameny, písek.

Dopřejte dítěti dostatek chůze naboso. Pro správný vývoj nohy je důležité totiž dostatečné množství vzruchů (tzv. propriocepce). V letním období neváhejte a nechejte dítě běhat bosky. Nepříjemné může být bodnutí hmyzem nebo zranění nožky o ostrý předmět, ale jako prevence vzniku ploché nohy je bosá chůze nejlepší.

Žádný komentář

Vložit komentář