Prázdninová nebezpečí

Dětem začnou prázdniny, odjezdy na dovolenou, grilování, rozdělávání ohňů v přírodě, období horkých letních dnů spojených s letními bouřkami. Zkrátka v létě na naše děti číhá řada nebezpečí, proto bychom měli dodržovat určitá pravidla bezpečnosti, aby nedošlo ke zbytečným úrazům a újmám na zdraví či škodám na majetku.

Oheň

Do rizikové skupiny patří především malé neposedné děti, které se rády vyhnou dozoru dospělých a pak se mohou bavit nejrůznějšími nebezpečnými aktivitami. Každý rok dochází k požárům, které byly způsobeny hrou dětí se zápalkami či zapalovači, ke zraněním a značným majetkovým škodám. Nejedno teenagerské kouření ve stohu či seníku skončilo požárem. Nebezpečná je rovně manipulace dětí s pyrotechnikou a jinými výbušninami.
Při rozdělávání ohně v přírodě se musí zvolit vhodné místo pro ohniště. To musí být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a vůbec všech věcí, které by mohli shořet. V lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech. Rozdělávání ohně je zcela zakázáno v místech se vzrostlým porostem, na louce či na strništi. Oheň se nesmí zakládat pod větvemi, na kořenech stromů, na suchém listí, ani v blízkosti stohů, seníků. Při větru je rozdělávání ohňů velmi nebezpečné. Táborový oheň dělejte jen takový, abyste ho dokázali zvládnout. Oheň nesmí být bez dozoru a vždy by měl být po ruce dostatek vody, kdyby se oheň vymkl kontrole.
Dětem vysvětlete, aby si nehrály se zápalkami nebo jiným otevřeným ohněm. Za své děti zodpovídají rodiče (případně lidí, kteří mají v danou chvíli dítě na starost), a ti by měli dbát na to, aby jejich děti nezpůsobily požár.

Úrazy

Děti se snaží o prázdninách vytáhnout před svými kamarády, mohou dělat více nebezpečných činností (lézt po skalách, do jeskyní, apod.). Často přeceňují své síly v neznámém terénu. Pak taky může jejich život záviset na včasném a rychlém zásahu záchranářů. Při jízdě na kole dítě musí dodržovat také bezpečnostní pravidla a používat ochranné pomůcky a přilbu.

Koupání

Nebezpečí hrozí i při koupání či sjíždění vodních toků, kdy hrozí dětem utonutí. Nebezpečné je noční koupání, protože za tmy může dojít ke ztrátě orientace. Děti by měly znát pravidla bezpečného koupání. Tedy při uhřátí neskákat do vody, protože hrozí riziko srdečního selhání a následného utonutí. Neskákat do vody, o které dítě neví, jak je hluboká nebo zda se pod hladinou neskrývají kameny nebo jiné předměty, či zda tam není příliš mělko. U teenagerů je nebezpečná kombinace alkoholu a koupání. Každoročně jsou voláni hasiči k tragickým utonutím mladých lidí pod vlivem alkoholu. Při plavání nepřeceňovat své schopnosti.

Riziko při cestování

Letní provoz má svá specifika. Na silnicích jezdí více vystresovaných a unavených lidí, proto se může stát dopravní nehoda. Statistiky mluví jasně. Nejnebezpečnější měsíce v roce jsou právě červenec a srpen. Řidiči, kteří autem tolik nejezdí, na prázdniny řídí dlouhé trasy, chybí jim zkušenosti, řídí dlouhé hodiny v noci při nočních přejezdech na dovolenou. Právě noc je nejkritičtějším období, spolu s dobou krátce po poledni.
Pro malé cyklisty by měly platit tato pravidla: používat ochranné pomůcky (přilby), volit přiměřené délky cyklistických tras, sledovat silniční provoz, věnovat pozornost technickému stavu jízdního kola…

Bouřka

Dětem vysvětlete, jak se chovat za bouřky. Pokud se při bouřce nacházíte venku, schovejte se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, hlavně velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, také stavby chráněné bleskosvodem. V přírodě je možné se bezpečně schovat v hustém lese nebo v údolí.
Rozhodně se neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, v menších staveních bez bleskosvodu. Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupů vysokého napětí), vodních ploch či osamocených stromů. Za bouřky se neopírejte o zeď či skalní stěnu. Přepadne-li vás bouřka na holé pláni, nikam neutíkejte, ale přečkejte bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe (nelehejte na zem).
Blesk je silný elektrický výboj atmosférického původu, proto hrozí nebezpečí i při koupání, plavbě na lodi. Nedoporučuje se při bouřce telefonovat a zacházet s elektrickými a plynovými spotřebiči.

Žádný komentář

Vložit komentář