Povinná předškolní docházka

Již pár let musí pětileté děti poprvé povinně nastoupit k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách. Jak je to s povinnou školkou, co předškolní vzdělávání obnáší, v jakém je rozsahu, co zápis, očkování a je možné do školky dítě nevodit?

Veškeré informace můžete čerpat v Zákoně 561/2004 Sb. (školský zákon), Vyhlášce č. 14/2005 Sb.o předškolním vzdělávání, v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Vše lze dohledat na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo na Portále veřejné správy.

 

Které děti do školky musí a které ne?

Toto povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které do 31.8. dosáhnou pěti let věku.

Do školky k předškolnímu vzdělávání musí nastoupit děti, které jsou státními občany České republiky, ale rovněž děti cizinci. Důležité je, že pobývají a zdržují se na území ČR déle než 90 dnů.

Povinná školka se rovněž vztahuje na děti, které mají povolený odklad povinné školní docházky a které již jeden školní rok povinného předškolního vzdělávání absolvovaly. Povinné předškolní vzdělávání totiž trvá až do začátku povinné školní docházky. Děti s odkladem mohou povinnost předškolního vzdělávání plnit v přípravných třídách na základních školách.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti mladší pěti let a na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Co povinné předškolní vzdělávání obnáší?

Aby dítě splnilo rozsah povinné školky, musí každý všední den, kromě školních prázdnin, docházet k plnění této povinnosti, a to po dobu nepřetržitých 4 hodin. Mateřské školy prázdniny nemají, školní rok trvá od 1.9. do 31.8., proto se povinnost předškolního vzdělávání řídí základními školami. Tedy v období školních prázdnin není dána ani povinnost předškolního vzdělávání. Začátek stanovuje ředitel MŠ v rozmezí od 7 do 9 hodin.

Jak je možné dítě ze školky uvolňovat, omlouvat a dokládat jeho nepřítomnost stanovuje školní řád dané mateřské školy.

 

Zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zápisy pro tento školní rok 2019/2020 proběhly již na jaře. Termín a místo stanovuje ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem. Forma zápisu závisí na MŠ.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let, do konce srpna stávajícího roku, pokud ovšem ještě do mateřské školy nedocházejí. Pokud dítě do školky chodí již jako tří či čtyřleté na další zápis k již povinnému předškolnímu vzdělávání se dostavit nemusí.

Pokud se nedostavíte k zápisu a dítě povinnému plnění předškolního vzdělávání nepřihlásíte, dopouštíte se přestupku. Pokuta pak může být do výše 5000 Kč.

Dítě musí být zapsáno v mateřské škole, nemusí to být škola spádová.

Povinnou předškolní docházku dítě může plnit i jiným způsobem (lesní mateřská škola).

 

Jak je to s očkováním?

Pokud dítě, které má povinnost nastoupit k předškolnímu vzdělávání, není očkováno dle stanoveného očkovacího kalendáře, dle zákona 258/2000 Sb nemůže škola vyžadovat toto očkování, a proto bude k předškolnímu vzdělávání přijato. Avšak u mladších dětí, které nemají povinnost předškolního vzdělávání (tedy děti tří a čtyřleté), je doklad o očkování vyžadován.

 

Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání

Jiným způsobem se rozumí:

  • Individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ.
  • Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální podle paragrafu 47 a 48a.
  • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné docházky dle paragrafu 38a.

 

Povinná školka – Pomůže nebo je to zbytečná zátěž bezproblémových rodin?

Povinná školka má pomoci hlavně zanedbávaným dětem ze znevýhodněného prostředí, které mnohdy do prvních tříd přicházejí nepřipravené, bez základních sociálních a hygienických návyků. Tím komplikují práci pedagogům, kteří místo aby se věnovali výuce, musí je učit základním dovednostem. Novela školského zákona vyvolává mnoho rozporuplných názorů. Absurdní je, že zákon komplikuje život právě těm rodinám, které se dětem věnují nad rámec dnešního standardu, tedy rodičům, kteří se o přípravu dítěte starají sami a nespoléhají na stát. Otázkou je, zda novela zákona může výrazně pomoci dětem, jejichž rozvíjení je v domácím prostředí zanedbáváno, zda bude zákon efektivní a dotkne se právě té nejpotřebnější skupiny dětí. V opačném případě totiž půjde o zbytečnou zátěž bezproblémově fungujících rodin. A jak víme, rodina je základ státu a stát by neměl rodičům brát zodpovědnost za děti, ale naopak se snažit ji spíž podporovat.

Žádný komentář

Vložit komentář