Plavání s miminky

Voda je živel, který přitahuje nejen děti, ale i dospělé. V létě jezdíme k vodě, k moři, plujeme na vodě, hrajeme si s ní i v ní, pozorujeme proudící vodu a jsme jí fascinováni. S vodou je spojený celý náš život. A to již v prenatálním období, ve kterém tráví ještě nenarozené miminko celý čas ve vodě. Pokud budeme seznamovat miminka přirozenou cestou s vodou i po narození, bude jim tam velmi příjemně a pobyt ve vodě je může velmi obohatit.

Plavání s miminky je v posledních letech velmi oblíbené a i v menších městech vznikají různé dětské plavecké kluby a centra pro kojenecké plavání. Vždy je dobré začít miminko seznamovat s vodou pod vedením a dohledem odborníka.

Hlavním smyslem kojeneckého plavání není naučit dítě plavat, ale seznámit ho s vodou a vodním prostředím tak, aby mělo s vodou spojené jen pozitivní zážitky, získalo si k ní kladný vztah, bylo připravené na případné nečekané setkání s vodou a samozřejmě aby strávilo s rodiči příjemné společné chvíle. Pohybové hry ve vodě podporují celkovou aktivitu dítěte a napomáhají optimálnímu pohybovému vývoji, ale také zvýšení obranyschopnosti organismu a jeho otužování.

Dětské tělíčko má nižší hustotu než tělo dospělého a to způsobuje to, že je vodou nadlehčováno. Malé děti začínají s pohybem ve vodě v poloze na zádech, která je pro ně naprosto přirozená. Pokud se děti nebojí a uvolní se, pokládají na vodu i hlavičku, zanořují ouška. Postupně se děti seznamují i s jinými polohami – na bříšku, svislá poloha apod.

V době, kdy je miminko seznámeno s vodou a je v ní spokojené, začíná se s nácvikem potápění, u starších dětí dýchání do vody, splývání atd.

Nácvik potápění

S potápěním začínáme pomalu, pozvolna a nenásilně. Při nácviku používáme hodně barevných a zajímavých hraček do vody, aby se z toho stala pro dítě velká zábava. Pokud se mu to nelíbí nenutíme je.

Základní poloha dítěte při nácviku potápění je na bříšku, držíme ho při tom za ramínko.

Podstatou nácviku potápění je vytvoření podmíněného reflexu – zatajení dechu před potopením na určitý signál. Děti do 4.měsíce věku mají tento reflex vrozený – když začnou trénovat před tímto obdobím, reflex se posiluje a u dětí přetrvává dovednost na daný pokyn zatajit dech.

Jak dítě reflexu naučit?

Zvolte si určitý signál (například „Kubíku, ááá žbluňk“), řekněte ho a poté přetřete dítěti obličej mokrou rukou od čelíčka po bradičku. Postupně měňte mokrou dlaň za pár kapek, časem za polití obličeje vodou z kelímku, až se postupně (velmi pomalu) dostanete k ponoření obličeje dítěte a poté k celkovému potopení. Nepostupujte prosím při nácviku dle našeho stručného návodu, vždy vyhledejte odborné plavecké centrum.

Hodně radosti ve vodě i mimo ni!

Žádný komentář

Vložit komentář