Odklad školní docházky

Někteří rodiče zvažují pro své dítě odklad povinné školní docházky. Zákon mluví jasně, povinná školní docházka začíná u dítěte v šesti letech. Je však možné za určitých podmínek nástup do školy odložit. Odklad však musí posoudit odborníci (lékař, pedagogové při zápisu, psycholog v poradně). Novela školského zákona udává, že k odkladu již je potřeba dvojí vyjádření. A to školského poradenského zařízení a také odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Proč rodiče odklad zvažují?

S žádostí o odklad školní docházky přichází rodiče a také rodiče dávají konečné rozhodnutí. Mnohdy je školní nezralost viditelná u zápisu, kde pedagogové odklad doporučí. Jestliže dítěti odložíte školu včas, bude to rozhodne lepší, než když by se během školního roku (resp. prvního pololetí) dítě muselo vracet do školky, nebo by s učivem „bojovalo“.

Odkladem školní docházky rodiče často řeší to, že dítě špatně mluví. Dalším rokem ve školce by dítě mohlo po logopedické stránce dospět.

Dítě je nesoustředěné, může mít poruchu pozornosti. To však může být i další rok. A tak v tomto případě odklad nemusí pomoci.

U často nemocných dětí se také zvažuje odklad.

Pokud je dítě fyzicky nezralé, malé, doporučuje se také odklad.

I když rodiče zvažují odklad, nebo dokonce jsou pro něj již rozhodnuti, musí se dostavit k zápisu. Pokud byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, neznamená to, že je automaticky přijato v následujícím školním roce. Zákonný zástupce musí o přijetí opět požádat. Po uskutečněném odkladu už k zápisu podruhé dítě nemusí.

Praktické informace

Povinnost dostavit se k zápisu, pokud dítě do zahájení školní docházky dovrší 6 let. O odklad mohou rodiče požádat již při zápisu. Zákonný zástupce však musí o odklad požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě školní docházku zahájit.

Žádost se podává řediteli školy písemně a musí obsahovat odborné posouzení. Při žádosti o odklad budete potřebovat dva odborné posudky – od školského poradenského zařízení, od klinického psychologa nebo odborného lékaře (postačuje doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

Odklad povinné školní docházky je možná jen jeden. To znamená, že dítě musí zahájit povinnou školní docházku ve školním roce, ve kterém dovrší nejvýše 8. rok věku.

Žádný komentář

Vložit komentář