Jak mluvit s dětmi o koronaviru

Děti jsou vnímavé. Už od batolecího věku jsou schopné poznat podle chování svých rodičů, že se něco děje jinak, než jsou zvyklé. Obzvlášť děti předškolního a mladšího školního věku mohou na základě zaslechnutých informací fantazírovat a vymýšlet vlastní scénáře, které mohou být pro ně ohrožující. Může se u nich objevit strach, mohou být náladové a vyžadovat zvýšenou pozornost rodičů. Jde o přirozenou reakci na napětí, které kolem sebe vnímají. Je nezbytné dodržovat určité principy, které jsou podobné pro různé věkové kategorie.

 

Denní řád - rutina

Rutinní průběh dne dává dětem pocit bezpečí. I když je zavřením školek a škol rutina narušena, děti by měly mít stále nějaký řád, každý dej stejný. Tedy ráno se převléknout, umýt, v určitý čas plnit školní úkoly, dodržovat čas denních jídel, čas usínání atp. Dětem rodiče musí vysvětlit, že musí školní povinnosti plnit z domova. Proto je důležité komunikovat se školou, s třídní učitelkou. Hlavně aby děti netrávily dlouhé hodiny s mobilem v ruce či u televizní obrazovky. Aktivní činnost pomáhá překonávat stres a zátěž. Proto střídejte odpočinek s aktivitou. Jestliže jsou rodiče v práci a starší dítě doma samo, měli by být v pravidelném telefonickém kontaktu.

 

Pocit bezpečí

Děti mohou vyjadřovat obavy o zdraví své či svých nejbližších. Takové děti pak potřebují slyšet od dospělých, že všichni dělají, co mohou, aby zůstali zdrávi a aby se nemoc nešířila. Dětem připomínejte, že samy mohou pomoci tím, že si budou umývat ruce, zakrývat ústa při kašli kapesníkem nebo rukávem a používat ochranné pomůcky. Spíše se zaměřte na pozitivní pocity, udržujte veselou náladu. Všichni známe přísloví: Veselá mysl, půl zdraví! Když dítě vidí stabilního rodiče, bude také stabilní. Mějte na paměti, že děti čtou naše emoce a podle toho, jak před nimi vystupujeme, si budou naše informace vysvětlovat. Děti jsou naším zrcadlem, proto je důležité, aby dítě cítilo klid a bezpečí i z nás rodičů. Hlídejte si svou nonverbální komunikace. Nemluvte před dětmi o závažných věcech dospělých. Děti vnímají, i když si myslíte, že vás neslyší nebo tomu nerozumí.

 

Sledování zpráv o koronaviru

Omezte sledování zpráv v přítomnosti dětí. Malé děti mohou znejistět, když k nim půjdou informace, kterým nerozumí. Snažte se jim vysvětlit vždy význam toho, co slyší. Dejte dětem prostor pro jejich vlastní otázky.

 

Informace přizpůsobte věku dítěte

Učte děti poznat důvěryhodné zdroje. Vyvracejte mýty a poplašné zprávy. Dle věku dítěte volte vhodná slova, nedramatizujte, řekněte, že se jedná o nové onemocnění, na které se hledá lék. Buďte názorní. Zdůrazněte, že je důležité dodržovat hygienická pravidla, často si mýt ruce, nesahat si do úst, do očí a do nosu. A buďte dětem příkladem, jak se chovat zodpovědně.

 

Usínání - spánek

Pro dobrý spánek je důležité psychické a fyzické zdraví. Čtěte dětem před spaním pohádky, vyprávějte příběhy, mazlete se s nimi.

 

Projevy nepohody

Buďte pozorní k projevům nepohody. Odpovídejte dítěti na otázky, povídejte si s ním a psychicky ho podporujte. Hledejte nejistoty a strachy dítěte. Kromě toho, co si o koronaviru myslí, zjistěte, jaké jsou jeho pocity, z čeho má obavy a strach. Vysvětlete mu, že to, co se děje (zavřená škola, omezení akcí, karanténa), je součástí prevence. Je to z důvodu, aby lidé hromadně a najednou neonemocněli. Vysvětlete, že takto se lidé chrání a brání.

 

Humor a pozitivní zprávy

Na sociálních sítích se šíří mnoho humoru. A právě humor je jedním ze způsobů, jak čelit zátěži a strachu. Můžete také sdílet pozitivní zprávy o tom, jak si lidé v nouzi pomáhají. Starší děti se do pomoci mohou zapojit. Třeba namalovat obrázek pro babičku, kterou nemůže jet navštívit atd.

Žádný komentář

Vložit komentář