Dětský autismus

Autismus je velmi závažná porucha dětského mentálního vývoje. Jde o vrozenou poruchu některých funkcí v mozku. Porucha způsobuje to, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Psychický vývoj dítěte je díky tomu narušen v rovině komunikační, sociální a v představivosti.

Autismus je syndrom, který se diagnostikuje na základě projevů chování. Může se projevovat od raného dětství nebo i později. Lidé s autismem mívají potíže ve vývoi řeči, ve vztazích s lidmi a špatně zvládají sociální dovednosti.

Projevy v raném dětském věku

Dítě nereaguje na své jméno.

Vyjadřuje se křikem a afektem, když něco chce.

Působí dojmem, že neslyší.

Může mít opožděný vývoj řeči nebo naopak mluví velmi brzy, ovšem jeho řeč je zvláští, připomíná řeč dospělých.

Má špatný oční kontakt.

Neukazuje, nemává na rozloučenou.

Na pokyny reaguje nepružně.

Dítě si raději hraje o samotě.

Před cizí pomocí dává přednost sebeosbluze.

Může být velmi samostatné.

Nejeví zájem o ostatní děti.

Může mít záchvaty vzteku.

Neumí si hrát s hračkami.

Zabývá se některými činnostmi a věcmi stále dokola.

Chodí po špičkách.

Nezvykle se fixuje na určité hračky, které s sebou stále nosí.

Řadí věci do řad.

Přehnaně reaguje na ostré zvuky a vadí mu určité materiály.

Dělá zvláštní pohyby.

K obvyklým projevům dětského autismu se mohou přidružit i nespecifické rysy, jako je strach, poruchy spánku, příjmu potravy, agrese, sebepoškozování. Také fascinace určitým pohybem, tleskání, zvláštní chůze a upřednostňování periferního zrakového vnímání před přímým.

Absolutní indikace pro speciální vyšetření

Nežvatlá (do 12 měsíců).

Negestikuluje, neukazuje, nemává na rozloučenou (do 12 měsíců).

Nepoužívá slova ( do 16 měsíců).

Neužívá věty (do 24 měsíců).

Ztráta jakýchkoliv jazykových a sociálních schopností v jakémkoliv věku.

Příčina autismu

Jde o poruchu, jejíž příčina se zatím nepodařila odhalit. Usuzuje se, že roli hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v mozku, těžký porod. V současné době někteří spojují autismus s očkováním.

Závažnost poruchy bývá u každého autisty jiná. Od mírné formy s málo symptomy až po těžkou formu s velkým množstvím symptomů. Potíže u jedince se však musí projevit v každé části základní diagnostické triády (tedy komunikace, sociální chování a představivost).

1 Komentář

  1. Dobrý den, jsem studentkou vysoké školy a současně píšu závěrečnou práci na téma o autismu u malých dětí a organizacích, které pomáhají dětem a rodičům v takovýchto situacích. Pocházím konkrétně ze Soběslavi, kde kamarádčina maminka vypomáhá v jedné neziskové organizaci pro ranou péči o děti s postižením, která zahrnuje i další pomoc jako je například sezení rodičů, kde si vyměňují maminky a tatínci poznatky, rady a tipy. Dále psychologické konzultace, protože řekněme si narovinu, na psychiku to má obrovský vliv, samozřejmě výše zmíněnou ranou péči o malé děti, která zahrnuje pravidelné navštěvování svých "svěřenců", kino pro neposedy a také rodinné výlety a pobyty. Chtěla bych alespoň touto cestou dát vědět maminkám a tatínkům, kteří například nevědí, kam se obrátit nebo kde hledat pomoc. Konkrétně tato nezisková organizace se jmenuje: https://www.imypomahame.cz/ . Přeji spoustu sil do těžkých dní a pohodové Vánoce.

Vložit komentář