Dětská mozková obrna

Dětská mozková obrna je porucha hybnosti, která vzniká v dětském období poškozením mozku, resp.jeho špatným okysličením. Rodiče mohou pozorovat první příznaky v době, kdy se pohybový vývoj dítěte začíná oproti ostatním dětem opožďovat. Obvykle po prvním půlroce života. Tato nemoc není dědičná ani nakažlivá. Nejedná se o dětskou obrnu (poliomyelitidu), která je infekční, virového původu a proti které se děti očkují. DMO je nevyléčitelné onemocnění hybnosti.

Příčiny vzniku DMO

Podkladem dětské mozkové obrny je porucha vývoje a poškození určitých oblastí v mozku. Dětská mozková obrna vzniká na základě mnoha faktorů, jako škodliviny v krvi matky, ty se dostávají k mozku plodu, dále nedostatek výživných látek, nedostatek kyslíku v krvi během těhotenství, při porodu, v prvních měsících života je mozek ohrožen infekcí plicní nebo střevní, zánětem mozku či mozkových plen.

Příznaky DMO

První známky DMO se objevují po 6 měsících života dítěte do 3 let, kdy rodiče pozorují, že jejich dítě je ve srovnání s ostatními pohybově opožděno, jeho pohybový vývoj je nevyvinutý. Děti se později přetáčejí na bříško, později sedí či lezou. Mívají problémy s jemnou motorikou. Mohou mít zvýšený svalový tonus neboli napětí svalstva (hypertonie), nebo také snížení svalový tonus (hypotonie). Děti mohou upřednostňovat jednu polovinu svého těla.

Formy DMO

Jsou různé druhy obrny podle počtu ochrnutím postižených končetin a částí těla. Ochrnutí mohlo postihnout dolní končetiny, nebo horní i dolní končetiny. Případně polovinu těla (levá ruka, levá noha).

Dětská mozková obrna se dále dělí do 4 typů:

  • Forma spastická – Postižení mají svaly ztuhlé, spastické. Končetiny mívají buď oslabené nebo ochrnuté.
  • Forma athetoidní – dyskinetická – Nemocní jsou postiženi kroutivými pohyby, které nejsou ovladatelné a ovlivnitelné vůlí.
  • Forma ataktická – DMO zasahuje rovnováhu a pohybovou koordinaci.
  • Formy smíšené – Dochází ke kombinaci výše uvedených forem.

Další poruchy spojené s DMO

K dětské mozkové obrně se mohou u dětí přidati další zdravotní postižení. Jako epilepsie, intelektuální zaostávání dítěte, mentální postižení, hydrocefalus a poruchy sluchu, zraku, šilhavost.

Léčba DMO

DMO je nevyléčitelné onemocnění. Léčba spočívá především v ovlivnění kvality života dítěte. Nejdůležitější je včasné určení diagnózy a další práce s dítětem. Jedině tak je možné zlepšit kvalitu života jedince tak, že bude v budoucnu moci vést běžný život bez omezení. Při léčbě je nutná spolupráce více odborníků (pediatr, neurolog, fyzioterapeut, ortoped, neurochirurg, logoped, dětský psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník) a rodičů dítěte.

Nejznámější řada metodik léčebné tělesné výchovy je známa jako Vojtova metoda. Pravidelným cvičením může dojít k částečnému obnovení spojů mezi jednotlivými mozkovými buňkami (neurony), příp. mezi jednotlivými odumřelými mozkovými centry.

Jestliže je dítě bez mentálního postižení, může být integrováno do běžných základních škol mezi zdravé vrstevníky. Získá tím zkušenost se sebeprosazením a získá společenské kontakty s vrstevníky. U postiženého dítěte je nutné posílit jeho sebevědomí.

Žádný komentář

Vložit komentář