Aby rodina držela pohromadě

Rodina je základ státu, jak se říká. Rodiny se liší velikostí, způsobem vychovávání dětí, životními postoji a smýšlením. V rodinách dochází k předávání modelů chování z generace na generaci. Každý člověk se však musí zamyslet, zda chce určité návyky a vzorce chování, které byly součástí chodu rodiny předchozích generací, přejímat dál. Jestli bude pokračovat v rodinných stereotypech nebo vykročí při budování rodiny svou vlastní cestou. Jak udržet rodinu pohromadě?

Důležité je otevřeně komunikovat. V každé rodině je důležité vytvořit prostor pro vzájemnou komunikaci. Každému členovi rodiny se dostává pocitu bezpečí a jistoty, když ví, na čem je. Zároveň mohou všichni členové rodiny reagovat na danou situaci.

Součástí otevřené komunikace je i mluvit o vlastních chybách. Chyby dělá každý. A nejhorší jsou chyby, kterých se dopouštíme na vlastních dětech. Když však nahlas vyslovíme a přiznáme, že jsme udělali chybu, sblíží nás to a posílí rodinné vazby. Z chyb se navíc můžeme poučit, navzájem si odpustit a začít znova, což přináší členům rodiny pocity uvolnění a radosti.

Neberte vše tak vážně a radujte se z maličkostí. Pokud je rodinný život příliš vážný, plný pravidel, zákazů a příkazů, tak se členové rodiny mohou v takovém prostředí necítit svobodně. Zkuste se uvolnit. Společně se smát a radovat.

Rodinu rovněž stmeluje, když společně zvládnou špatné časy. A ustojí je bez následků. Ono mnohdy stačí, když jsou děti často nemocné, maminka nevyspalá, tatínek věčně v práci. Nervy pak pracují u všech a malér v podobě hádek, nedorozumění může být na světě.

Rodinu pohromadě pomáhá udržet i sdílení rodinných vzpomínek. Děti si uvědomí návaznost generací, vztah k rodičům a prarodičům, získají pocit, že jsou součástí velké rodiny. Budou vědět, kam patří. Děti milují prohlížení fotografií, kde byla maminka a tatínek jako malé děti, nebo dokonce babička a dědeček. Vyprávění o tom, kde se rodiče seznámili, co se stalo dědečkovi… Čím děti více znají svou rodinnou historii, tím jsou sebevědomější a schopnější lépe čelit sociálním problémům a stresu. Děti se tak cítí být důležitou součástí velké rodiny, která za nimi stojí.

Velmi důležitá je také vzájemná důvěra. Pro děti je moc důležité vědomí, že jsou jejich myšlenky, nápady a city uznávány, že jsou důležité ony samy pro chod rodiny. Velmi přínosné do budoucna je dětem ukázat, že i spory se dají řešit a najít společné řešení. Dětem projevte důvěru, nechte je dospět k usmíření. Vzájemné vztahy se tak prohlubují a upevňují.

V dnešní uspěchané době, která je plná zmatků, zvratů a změn, kdy mají rodiče stále méně času, celé rodině pomůže, když bude mít společné rituály, takové záchytné body, na které se můžou všichni spolehnout. Třeba když každý večer dětem rodiče čtou pohádku, nebo zalezou společně do postele a povídají si nebo nedělní obědy či posezení se svíčkou a povídání historek… Rituály jsou důležité, protože podporují soudržnost, pocit jistoty a stabilního zázemí.

Žádný komentář

Vložit komentář