Rubrika: Ostatní

Manželství a manželská smlouva

Život v manželství tu je zažitý již po staletí. Dřív to bylo jednoduché. Kdo chtěl žít s opačným pohlavím, mít rodinu a děti, musel dát přednost svatbě před svobodným životem. Manželství bylo považováno za posvátné a soužití lidí nesezdaných bylo chápáno jako život v hříchu. Což pro mnoho lidí platí i dnes, že je manželství…
Číst více

Manželství nebo život na hromádce?

V současnosti se dost často setkáváme s tím, že otec a matka dítěte nejsou sezdáni. Žijí takzvaně na hromádce, nebo také na psí knížku. Pro mnoho, možná i většinu, mladých lidí je běžná situace pár let spolu žít na psí knížku, a když se to osvědčí, začíná se plánovat budoucnost, děti, svatba atd. Myslíte, že…
Číst více

Proč potřebujeme babičku s dědou

Děti většinou své babičky a dědečky milují, poslouchají a respektují. Vztah prarodičů a vnoučat bývá velmi vřelý. Prarodiče svá vnoučata milují, mnohdy se jim více svěřují, důvěřují. Proč tomu tak je, když dědeček s babičkou jsou starší? Proč děti zlobí víc své vlastní rodiče a prarodiče ne? Proč si děti mnohdy rozumí víc s prarodiči,…
Číst více

Aby rodina držela pohromadě

Rodina je základ státu, jak se říká. Rodiny se liší velikostí, způsobem vychovávání dětí, životními postoji a smýšlením. V rodinách dochází k předávání modelů chování z generace na generaci. Každý člověk se však musí zamyslet, zda chce určité návyky a vzorce chování, které byly součástí chodu rodiny předchozích generací, přejímat dál. Jestli bude pokračovat v…
Číst více