Noční děsy u dětí

Pokud dítě v noci náhle nepřetržitě hlasitě křičí a pláče, vypadá u toho, jako by s někým zápasilo nebo se něčemu bránilo, a přitom spí, vypadá to, že trpí na noční děsy.

Noční můry versus noční děsy

Nejdříve musíme vysvětlit, jak se liší noční děsy od nočních můr.

Noční můry se objevují ve fázi spánku REM a souvisí s prožíváním určitého nepříjemného snu (někdo dítě honí, drží, chce ublížit, nebo dítě ve snu prožívá nějaké ohrožení, posměšky apod.). Noční můry se váží na obsah snu. Vyskytují se častěji u dospělých.

Na rozdíl od nočních můr se noční děsy vážou na fázi spánku non-REM, vyskytují se převážně u dětí a jsou typické výraznou sílou, v dětech vyvolávají úzkost, paniku. Tělo dítěte na ně reaguje zvýšeným srdečním tepem, bledostí, potem, třesem, pláčem, často také výraznou motorickou aktivitou, kdy dítě rozhazuje rukama, kope, utíká z pokoje, brání se fyzickému kontaktu rodičů, může mít i otevřené oči, ale nereaguje na hlasové podněty. Nejčastěji se objevují v první polovině noci a v nejhlubší fázi spánku, tedy asi půl hodiny po usnutí. Ve fázi non-REM spánku si dítě po procitnutí nepamatuje, co se v noci stalo, nevzpomíná si na nic konkrétního ze sna, ale prožitou hrůzu si zachovává jen jako určitou mlhavou vzpomínku. Rodiče tento stav dítěte většinou velmi vyděsí. Nejde však o nic závažného. Nejedná se o psychickou ani psychiatrickou poruchu. Jde o poruchu ve vývoji spánku, která s růstem a dospíváním dítěte bude ustupovat, až vymizí zcela a na dítěti nezanechá žádné následky.

Nočními děsy je občas postiženo asi 1-6% dětí. U dospělých jimi trpí méně než 1%. Nejčastěji se objevují v předškolním věku, kolem 4. roku života a trvat mohou až do puberty. Kolem 12. narozenin většinou ustupují až vymizí.

REM a non-REM spánek

Cyklus spánku se skládá z několika fází, během kterých se střídají REM a non-REM spánky.

REM spánek – V této fázi se objevují emočně výrazné a barevné sny, které si ráno dítě vybaví, někdy si je pamatuje po celý život. Objevují se rychlé pohyby očí, které jsou pro tuto fázi spánku typické. Z činnosti jsou v této fázi spánku vyřazeny svaly, člověk se nehýbe.

Non-REM spánek – V této fázi se sny téměř nezdají. Jestli ano, tak jsou nevýrazné a hlavně si je dítě nepamatuje. Svaly nejsou vyřazeny ze své činnosti, dítě se může hýbat.

Příčiny nočních děsů

Odborníci dávají noční děsy do souvislosti s dozráváním centrální nervové soustavy u dětí. To pak vysvětluje, že se noční děsy objevují převážně jen u dětí, a že v převážné většině s věkem vymizí. Příčinou nočních děsů je zřejmě podrážděný nervový systém, který reguluje mozkovou aktivitu. Přitom nervová soustava dítěte není ještě vyzrálá, aby zvládla veškeré přicházející podněty adekvátně zpracovat. S věkem se stavy nočních děsů upravují spontánně. Jen u malého procenta dětí přetrvávají až do dospělého věku. U dospělých má na noční děsy vliv prožitý stres, který je spouštěčem nočních děsů.

Jak se zachovat, když má dítě noční děsy?

Pokud se u dítěte objeví noční děsy, je pro rodiče důležité zachovat klid, aby i váš klid přešel na dítě. Mluvte na dítě klidným hlasem, intonací, melodií a s vlídným zabarvením hlasu. Jedině tak se dítě zklidní a upokojí a vymizí jeho napětí a podráždění. Dítě na vás stejně reagovat nebude, a tak je doporučováno počkat, dítě násilně nebudit.

Další důležitým bodem je pokusit se odstranit všechny spouštěče, potencionální stresové situace. Může to být mnoho změn v životě dítěte (prostředí školky a školy, usínání v klidu a ve známém prostředí). Důležité jsou rituály při uspávání, aby dítěti nenarušily jejich řád. Tedy chodit spát ve stejnou hodinu, koupel, večerníček, pohádka,...Před usnutím se nedoporučuje sledování televize, protože podněty z televize můžou dítě před spaním stresovat.

Lékařská pomoc

Pokud se rodiče obávají, že dítě trpí nějakou poruchou spánku, která souvisí s určitými psychickými obtíži, mohou se obrátit na dětského lékaře a poradit se s ním. Za obvyklou frekvenci nočních děsů se u dětí považuje jedna epizoda 1x týdně. Zdá-li se vám, že má dítě noční děsy častěji, může lékař doporučit neurologické vyšetření.

Žádný komentář

Vložit komentář