Neočkované děti nesmí do školky státní, nově už nebudou moci ani do alternativních školek

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje rozšířit povinnost přijímání řádně očkovaných dětí i na soukromé školky a hlídací centra. Jako důvod uvádí srovnání povinností pro všechny poskytovatele této služby, tedy mateřské školy, dětské skupiny, živnosti apod.

Ministerstvo zdravotnictví ČR novelizuje zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, který mimo jiné stanovuje podmínky pro vstup do mateřských škol. Nyní skončilo připomínkové řízení a ministerstvo se bude s připomínkami vypořádávat.

 

V současné době nemohou být přijímány do mateřských škol neočkované děti. Tedy pokud jsou ještě pouze tří a čtyřleté. Pětileté, resp. dítě předškolní, které musí plnit povinný rok předškolní docházky, už do státních mateřských školek vezmou. Toto je absurdní realita v České republice, kterou přinesla novela školského zákona o povinném roce předškolního vzdělávání, která již pár let platí. Ukázalo se, že podmínka řádného očkování pro přijetí dítěte není prostředkem k ochraně zdraví dětí ve školce, ale pouze sankce. Je to paradox. Dítě, které se stává předškolákem, už přestává být nebezpečné pro kolektiv a musí povinně nastoupit na rok do školky, do které předtím nesmělo být přijato. Je to nesmyslné.

Někteří poslanci to odůvodňovali tím, že pětileté děti jsou odolnější než čtyřleté, což je samozřejmě naprosto směšný argument. Dítě mladší může být odolnější než starší, záleží na imunitním systému jedince, zda bylo dítě kojeno, na jeho genetické výbavě apod. Navíc žádná statistika nemocnosti očkovaných a neočkovaných dětí starších nebo mladších neexistuje. Navíc nelze ve školkách oddělit mladší a starší děti. Jsou školky smíšené, kde jsou ve třídě děti tříleté i pětileté.

 

Česká republika, která vstup do mateřských škol očkováním podmiňuje, je v rámci západní Evropy téměř ojedinělá. V Rakousku a Německu je očkování dobrovolné. Ani v Polsku a na Slovensku, kde je sice očkování povinné, však nezakazují dětem vstup do předškolního zařízení. Zkušenosti jsou takové, že epidemie se nekonají.

 

Do mateřských škol mohou bez omezení děti z 26 evropských států. Pouze očkované děti do mateřských škol mohou v 8 státech.

 

Stát má takovou strategii, že chce trestat rodiče, a především i neočkované děti, zákazem vstupu do školek. Ministerstvo zdravotnictví jim nyní chce uzavřít i poslední možnost, kterou pro neočkované děti představují malé dětské skupiny. Důvody jsou to samozřejmě pouze represivní, nikoliv ochranné. Jak již bylo zmíněno, řádné očkování je pro vstup do mateřské školy povinné pouze u dětí mladších pěti let. Starší děti, i neočkované, už do školky přijaty být musí. Nyní chce ministerstvo přitvrdit a uzákonit podmínku očkování i pro ta malá zařízení, která si většinou zřizují rodiče sami, bez dotací a jakékoli jiné podpory státu. Tato malá zařízení, například dětské kluby, lesní školky, přijímají děti bez ohledu na očkování. Jsou financovány z vlastních zdrojů, mají vlastní pravidla. Funguje to tak již řadu let a dobře. Nikde se nevyskytly žádné závažné problémy zdravotní či epidemiologické. V žádné sousední zemi a ve většině západoevropských zemí žádné problémy s neočkovanými dětmi ve školkách nemají.

 

Média jsou silná. V televizi i v novinách na nás srší zprávy o tom, jak jsou odmítači očkování nezodpovědní a sobečtí rodiče. Jde o zkreslení celé situace. Rodiče, kteří se obávají o zdraví svých dětí, často očkují částečně, očkování odkládají kvůli zdravotním problémům nebo reakcí po předešlých očkování nebo neočkují vůbec. Takoví rodiče, kteří nebudou moci dávat své dítě do žádné nestátní školky (lesní, dětské skupiny), se dostanou do problémů. Jeden z rodičů nebude moci nastoupit do zaměstnání, ztratí nárok na místo u svého zaměstnavatele. Rodiny se začnou potýkat s finanční krizí a děti se dostanou do sociální izolace. Je to nevýhodné i pro stát, protože pokud matka či otec hlídá dítě a nemá příjem, nepřispívá tak státu a naopak se stane závislým na sociálních dávkách.

Nyní hrozí, že neočkované dítě nebude možné umístit do žádného soukromého zařízení. Spolek Rozalio požaduje zrušení této diskriminační politiky pro všechna předškolní zařízení. „Ta jsou nyní nástrojem represe a stávají se prodlouženou rukou státu, který místo toho, aby vyšel rodičům vstříc a popřál jim sluchu, jen stále přitvrzuje a stanovuje další a tvrdší represivní opatření. Stát si však neuvědomuje, že tím škodí  nejen dětem, ale také sám sobě, čímž paradoxně neustále snižuje důvěru v očkování,“ uzavírá Martina Suchánková ze společnosti Rozalio.

Žádný komentář

Vložit komentář