Dětská kresba a její vývoj

Kresba je součástí dětství. V žádném dalším životním období už není tak významná jako v dětství. S vývojem dítěte ve všech oblastech se současně rozvíjí jeho schopnost kreslit. Dítě prostřednictvím kresby vyjadřuje pocity a myšlenky. Vývoj dětské kresby má své zákonitosti a postupuje v určitých vývojových fázích. Děti začínají kreslit přibližně stejným způsobem, ve stejné posloupnosti a v přibližně stejnou dobu. Jaké jsou základní období vývoje kresby?

Bezobsažné čárání (do 2 let)

Jde o předvýtvarné období. Dítě čárá nepříliš koordinovaně. Tímto způsobem se dítě projevuje zhruba do dvou let. Ze začátku kreslí pomocí celé paže. První obrázky bývají obloukovitého tvaru, které dítě vytváří kyvadlovým pohybem horní končetiny. Později začíná používat pohyb loketního a nakonec zápěstního kloubu. Od této chvíle dítě dokáže čárat ve všech směrech. Výsledkem jsou obrázky plné shluků čar, které se navzájem překrývají a kříží.

Obsažné čárání (2 – 2,5 roku)

Přibližně po 2. roce života přichází další fáze. Dítě začíná chápat, že kreslením něco vytváří. Občas se mu podaří nakreslit tvar připomínající kruh. Nejtypičtějším znakem tohoto období jsou kruhové čáranice.

Přechod ke znakové kresbě (2,5 – 3 roky)

Předchozí období obsažné čáranice nekončí úderem, ale v rámci čáranice se začínají postupně objevovat první znaky, které vznikají sice nahodile a bez úmyslu něco znázornit. Ve věku 2,5 – 3 roky dítě zvládá svislé a vodorovné čáry. Kruh představuje východisko pro veškeré další zobrazování. Z těchto prvků (čáry a kruhy) dítě vytváří později prakticky cokoliv. V kresbě se začínají tedy objevovat první znaky „něčeho“, kresba je tak pro dospělého čitelnější.

Znaková kresba (3 – 4 roky)

Po 3. a 4. roce života děti vytváří specifické znaky pro zobrazení osob a předmětů. Obrázky bývají velmi jednoduché, schematické. Např. auto jsou dva kruhy spojené vodorovnou čarou, lidé jsou hlavonožci s detaily obličeje atd. Jedním z prvních znaků tohoto období je kresba sluníčka a vzápětí hlavonožce.

Spontánní realismus (4 – 7 let)

Jde o nejdůležitější období vývoje výtvarného projevu a probíhá po zbytek předškolního období. Spontánní realismus je zlatou érou dětského kreslení. Dítě zdokonaluje vše, co se dosud naučilo. Zlepšuje se mu jemná motorika a rozvíjí se myšlení, dochází tedy i k zdokonalení a diferenciaci kresby. Dítě začíná rozlišovat objektivní znaky, zobrazuje individuální znaky kreslených objektů, přibývá detailů. Na obrázcích se promítají i individuální osobnostní charakteristiky dítěte. Dítě si samo vybírá, co bude kreslit, vybírá si barvy, rozhoduje se samo v uspořádání věcí na ploše. V tomto období je více než v jakémkoliv jiném důležité, abyste dítěti dopřáli co možná největší možnosti kreativního rozvoje. Poohlédněte se proto po kreativních potřebách, ke kterým kromě nejrůznějších tužek a voskovek na kreslení patří například také modelína či vystřihovánky.

Naturalistická kresba (7 – 10 let)

K tomuto období se dítě dopracuje v období mladšího školního věku (asi kolem 9. - 10. roku). Jde o vrchol vývoje dětské kresby. Kresba se zdokonaluje, věci mají správné proporce a prostor bývá zachycen bezchybně. Dítě kreslí skutečně jen to, co vidí a snaží se o dokonalou kopii reality. K nakresleným obrázkům dítě přistupuje kriticky, protože ví, že nejsou dokonalé. V tomto období se dítě usilovně snaží o věrné zobrazení okolního světa. Převažuje kresba podle modelu na úkor kresby podle fantazie. Pokud dítě vyhodnotí své kresby jako nedokonalé, kreslení ho přestává bavit.

Potlačení kresebného projevu (po 10. roce)

Po 10. roce života u většiny dětí dochází ke krizi kresebného projevu. Kresba bývá popisná. Předpubertální a pubertální období je charakteristické svým útlumem kresebných činností. Zájem dospívajících dětí se přesouvá jiným směrem. Jen malé procento dětí s výtvarným nadáním nadále projevuje zájem o kresbu, kterou se snaží zdokonalovat v různých výtvarných kroužcích.

Žádný komentář

Vložit komentář