Dětská fantazie

Dětský psycholog Zdeněk Matějček před lety popsal příběh chlapečka, který se cítil být motorkou. Stále vrčel a než se pustil do nějaké činnosti, bylo nutné, aby ho maminka našlápla a nastartovala. Maminku po čase z toho bolela noha. Chlapec se však stále cítil motorkou, a tak maminka vyhledala odbornou pomoc pana profesora Matějčka, protože měla strach, že chlapec trpí halucinacemi nebo nějakou poruchou. Pan profesor Zdeněk Matějček však maminku ujistil, že chlapec je v pořádku: „Kdepak halucinace, kdepak porucha! Chlapec má jen krásnou fantazii. Ať si ji užije, než přijde škola a sezení s rukama za zády.“

Fantazie se u dětí vyvíjí spolu s myšlením, které se váže na konkrétní životní situace. Myšlení a představy dětí se rozšiřují tak, jako se rozšiřují zkušenosti dítěte a slovní zásoba. Mezery v chápání okolního světa děti překlenují vlastní fantazií. U malých předškolních dětí není tak výrazný rozdíl mezi realitou a fantazií. Dítě nerozlišuje skutečnost a smyšlené věci. V tomto věku však nemluvíme o lži, ale o fantazii.

Dětská fantazie se začíná rozvíjet u dítěte kolem roku a půl. V tomto věku už si dítě hraje se smyšlenými věcmi, např.nabízí mamince kaši, hrnek s čajem, který ve skutečnosti neexistuje a dítě jej vidí jen očima vlastní představivosti. Mezi třetím a čtvrtým rokem dítě může přisuzovat určitému předmětu úplně jiný význam, než jaký ve skutečnosti má. Např.z obyčejné deky je rázem kouzelný plášť, kamínky jsou drahokamy, telefonuje s okurkou,... Rozvoj fantazie vrcholí mezi třetím a pátým rokem života.

Dětskou fantazii nevnímejme jako nemoc. Právě naopak. Dětská fantazie je zdravá a dítě ji k životu a ke správnému vývoji potřebuje. Během dětství a dospívání se vyvíjí tělo, rozum i duše. Fantazie přispívá k rozvoji emoční inteligence. Rodiče by neměli fantazii krotit a omezovat, ale naopak chránit a podporovat.

Jak dětskou fantazii rozvíjet?

Co vše rozvíjí dětskou fantazii? Vhodné hračky, hry, pohádky, výtvarné činnosti, hudba, zpěv, sportovní aktivity.

Rodiče, kteří se chtějí na rozvíjení fantazie svých dětí podílet, určitě čtou nebo vypráví dětem pohádky. Zejména předškolní věku je věkem pohádky. Dítě prožívá celý pohádkový děj.

Výtvarně lze rozvíjet fantazii jakoukoliv výtvarnou tvořivou činností. Nakupte svým dětem pastelky, fixy, voskovky, vodovky, štětce, tabuli, křídy, modelínu. Ze začátku budou děti čmárat, později kreslí, modelují, malují. A vždy si nechte převyprávět, co vytvořily či namalovaly. Budete překvapení, co všechno jejich fantazie skýtá.

I obyčejná hra na něco (na školu, na doktora,...) je hrou představivosti.

Žádný komentář

Vložit komentář